A fost publicat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități

În 4 ianuarie 2017 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul  POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – ”Investiţiile în infrastructurile […]

Detalii

A fost lansat apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane vârstnice

În 27 decembrie 2016 a fost aprobat, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 […]

Detalii

A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 6.1 din cadrul POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare şi înlocuire a Anexei 6.1.5 – Formă de contract (model orientativ) la Anexa la Ordinului viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 332/2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. […]

Detalii

A fost lansat apelul de proiecte aferent Priorităţii de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice, POR 2014-2020

În 27 decembrie 2016, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a aprobat versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, […]

Detalii

A fost lansat apelul de proiecte adresat IMM-urilor aferent priorității de investiţii 2.2, POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat, în data de 23 decembrie a.c., apelul de proiecte nr. POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Cererile de finanțare se vor putea depune, exclusiv prin […]

Detalii

A fost publicat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru Obiectivul Specific 8.3, Operațiunea C – grup vulnerabil: copii

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – ”Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile […]

Detalii

A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 3.1A – Clădiri rezidențiale a POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis Ordinul nr. 3250 / 21.12.2016, de modificare şi înlocuire a modelului orientativ a formei de contract de finanțare aferent Priorității de Investiții 3.1A – Clădiri rezidențiale a Programului Operațional Regional 2014-2020. Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, […]

Detalii

A fost revizuit Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 2.1 A – Microîntreprinderi a POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis Ordinul nr. 3242 / 20.12.2016, de modificare a Ghidului specific aferent Priorității de Investiții 2.1A – Microîntreprinderi a Programului Operațional Regional 2014-2020. Modificările vizează secțiunea 4 „Completarea cererii de finanțare” a Ghidului specific, Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanţare, cât și modelul […]

Detalii

Au fost modificate Ghidurile specifice pentru POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinele de modificare şi înlocuire a modelului orientativ a Formei de contract de finanțare pentru Ghidurile specifice aferente următoarelor Priorități de Investiții ale Programului Operațional Regional 2014-2020: 5.1  Patrimoniu cultural – versiune revizuită conform Ordinului MDRAP nr. 3243 / 20.12.2016 5.2  Regenerarea mediului urban –conform Ordinului MDRAP […]

Detalii

Regiunea Centru este printre primele din România care are un Consortiu Regional de Inovare

Regiunea Centru și-a propus să devină una dintre cele mai atractive din România, pentru domeniul cercetării și al inovării. Miercuri, 14 decembrie, la Alba Iulia, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat seminarul de constituire a Consorțiului Regional de Inovare (CRI Centru), unul dintre evenimentele regionale majore, prin implicațiile pe care le va avea asupra […]

Detalii