Consultare publică pentru Ghidul specific aferent Priorității de Investiții 3.2 a POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat spre consultare publică, în data de 12 aprilie 2017, Ghidul specific pentru apelurile de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI și POR/2017/3/3.2/1/BI, aferente Obiectivului specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” din cadrul Priorității de Investiții 3.2 a POR 2014-2020. […]

Detalii

A fost lansat apelul 2 pentru Prioritatea de Investiţii 6.1 a POR 2014-2020

Începând cu data de 6 decembrie 2016 se deschide apelul nr. POR 2016/6/6.1/2 privind infrastructura rutieră. Depunerea proiectelor se va face prin sistemul integrat de management – aplicația MY SMIS începând cu data de 6 ianuarie 2017, ora 15.00 și se va încheia în data de 6 iulie 2017, ora 15.00. Autoritatea de Management pentru […]

Detalii

AMPOR a publicat centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor formulate ca urmare a consultării publice privind Ghidul specific pentru PI 2.2 – IMM-uri

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor formulate ca urmare a consultării publice privind Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” a Programului Operațional Regional 2014-2020. Deși perioada dedicată consultării s-a finalizat în data de 24.08.2016, AMPOR a […]

Detalii

Ghid General

Anexele la Ordinul MDRAP 6316 din 28.11.2018 pdf Ordin MDRAP 6316 din 28.11.2018 Anexa 10.08 la Ghidul general – Contract de finanțare (Model orientativ) – 26.11.2018 Ordin MDRAP 6288 din 26.11.2018 Ordinul MDRAP nr. 6132 din 05.11.2018 Anexa 10.08 la Ghidul general – Contract de finanțare (Model orientativ) – 05.11.2018 Ordinul MDRAP nr. 5526 din […]

Detalii

Ghiduri lansate in consultare

Consultare publica PI 2.2 – 22.10.2018 Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro , până la data de 23.11.2018 Ghid Specific – 3 1A -Sisteme fotovoltaice – consultare publica Eventualele observații și propuneri cu privire la Ghidul specific pot fi transmise la adresele de e-mail regio@mdrap.ro sau info@mdrap.ro, până la data de […]

Detalii

Ghiduri deschise depunerii

Ghid specific 8.3 C – Copii apel 2 feb 2019 Ordin MDRAP 922 din 01.02.2019 Deschis depunerii: 1 martie 2019, ora 12:00 Termen limită de depunere: 1 iulie 2019, ora 12:00 Ghid specific – apel MEN august 2018 Ordin MDRAP 5860 din 05.10.2018 Grila verificare apel MEN octombrie 2018 Ordin MDRAP 5567 din 30.08.2018 Sinteza […]

Detalii