Prelungire termen depunere Apel proiecte 2.1B – Incubatoare de afaceri, POR 2014-2020

Organizațiile interesate de dezvoltarea infrastructurii unui incubator de afaceri, pot depune proiectele aferente până în data de 30.06.2021, ora 12:00, conform Ordinului MDLPA nr. 789 din data de 14.06.2021.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a prelungit până la data de 30.06.2021, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte POR/937/2 (2.1.B. – Incubatoare de afaceri în regiunea de dezvoltare Centru), aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.