Prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii sociale destinată copiilor

Cei interesați de dezvoltarea infrastructurii sociale destinată copiilor pot depune proiectele aferente până în data de 01.11.2021, ora 12:00, conform Ordinului MDLPA nr. 778 din data de 10.06.2021, în baza căruia a fost extins termenul de depunere prevăzut de Ghidul specific consolidat pentru apelul de proiecte POR2020/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: copii. Celelalte prevederi rămân neschimbate. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 10.06.2021 Ghidul specific consolidat pentru apelul de proiecte POR2020/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8-Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1-Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Ghidul a fost modificat în baza Ordinului MDLPA nr. 778 din data de 10.06.2021. Conform acestui Ordin, se modifică data și ora de închidere pentru depunerea de proiecte: 01.11.2021, ora 12:00. Celelalte prevederi rămân neschimbate.