Proiect REGIO în valoare totală de peste 33 milioane lei pentru modernizarea sistemului de mobilitate urbană din municipiul Gheorgheni – Harghita

În municipiul Gheorgheni – județul Harghita

  • Valoarea totală cumulată a proiectelor REGIO din Gheorgheni este de peste 90 milioane lei, din care marea majoritate sunt destinate creșterii eficienței energetice, la clădirile publice și de locuit, precum și pentru modernizarea iluminatului public

Municipalitatea din Gheorgheni a pregătit și depus la ADR Centru, în vederea finanțării prin Axa Prioritară 3 a Programului Operațional Regional 2014-2020, un proiect prin care va atrage fonduri europene nerambursabile pentru eficientizarea mobilității urbane multimodale și pentru implementarea măsurilor de reducere a emisiilor poluante din zonele urbane. Valoarea totală a cererii de finanțare cu titlul ”Reconfigurarea Infrastructurii Urbane în Municipiul Gheorgheni” este de peste 33,12 milioane lei, contractul fiind semnat de către domnul primar Zoltán Nagy și domnul Simion Crețu, directorul general ADR Centru. Prin această inițiativă se va încuraja folosirea transportului în comun și a celui nemotorizat, în detrimentul transportului cu autovehicule personale. Obiectivele proiectului includ realizarea unui traseu exclusiv pentru transport în comun, în suprafață de aproape 9.000 mp, pe cea mai importantă arteră rutieră a municipiului, realizarea de piste pentru biciclete, pe o suprafață de peste 7.000 mp și amenajarea de trotuare, spații partajate și zone verzi pe aproximativ 3,3 hectare din zona centrală a orașului. 

Proiectul contractat pentru Municipiul Gheorgheni este finanțat în cadrul Programului REGIO 2014-2020 și urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului, de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor, la mobilitatea bazată pe mersul pe jos și pe utilizarea bicicletei, concomitent cu utilizarea unor categorii de vehicule nepoluante. Fondurile nerambursabile, în valoare de peste 6,5 milioane euro sunt alocate în cadrul Axei Prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, pe Prioritatea de investiții 4e, privind ”Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, în baza Obiectivului Specific 3.2: ”Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

”Avem semnate șapte proiecte REGIO, a căror valoare totală este de peste 56 milioane lei. De câțiva ani am demarat pregătirea proiectelor de investiții în Gheorgheni, deoarece prin acest program abia acum am avut posibilitatea să accedem la finanțare. Despre orașul nostru se spune că este ”polul frigului în România”, de aceea ne-am preocupat, în primul rând, de reducerea consumurilor și eficientizarea energetică. Aceste investiții merg oarecum pe un domeniu social, pentru educație, cultură și sănătate. Vom folosi aproape 35 milioane lei, din care partea publică este de peste 19 milioane lei, pentru reabilitarea multor blocuri, dar investim fonduri europene și pentru eficientizarea energetică a internatului de la Colegiul tehnic ”Bátthyány Ignác”, precum și la Casa de Cultură din municipiu, urmând să îmbunătățim și sistemul de iluminat public din oraș. De asemenea, avem și proiectul pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate de la Spitalul municipal, iar acum vom investi resurse europene pentru a reconfigura axa principală de transport în comun de pe Bulevardul Frăției, care face legătura între centrul administrativ al orașului și Gara CF. Neavând alternative moderne principalii poluatori urbani sunt cei care circulă prin oraș, cu mașina personală. Vom face așadar trasee dedicate și piste pentru biciclete acolo unde sistemul rutier ne permite și vom dezvolta sistemul de transport public pe străzile Pompierilor, Selyem, Frasinului, Stejarului, Scurtă, Pétöfi Sándor, Biserica Armeană și Rákoczy Ferenc. Noi piste pentru biciclete vor exista pe Bd. Frăției, str. Pompierilor și str. Mártón Áron”, a declarat domnul Zoltán Nagy, Primarul municipiului Gheorgheni.

Cererea de finanțare pentru proiectul ”Reconfigurarea Infrastructurii Urbane în Municipiul Gheorgheni” are o valoare totală de 33.123.274,32 lei, din care peste 29,9 milioane lei (adică mai mult de 6,5 milioane euro) sunt fonduri nerambursabile, aproximativ 3,22 milioane lei reprezentând contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile. Data limită pentru finalizarea proiectului este prevăzută la finele lunii noiembrie 2023. Prin implementarea acestui proiect se estimează că, în ultimul an din cadrul perioadei de durabilitate care va fi monitorizat, să crească numărul de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători până la o valoare de aproape 15.000 persoane, iar numărul de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite, modernizate sau extinse să depășească 76.000 (valorile fiind calculate prin însumare în fiecare an, cu începere din momentul finalizării investițiilor). Nu în ultimul rând, prin acest proiect se va schimba și circulația pietonală în centrul orașului, prin instaurarea unei zone partajate pe str. Marton Aron, între str. Fogarassy și Piața Libertății, precum și în zona Piața Libertății – str. Miron Cristea și str. Fejer Dávid, cu admiterea circulației vehiculare pe baza de autorizații speciale pentru locatari si aprovizionare. Circulația autovehiculelor se va admite doar între str. Carpați și str. Băii, precum și între str. Gábor Áron, str. Fejer Dávid și str. Márton Áron.

”Municipiul Gheorgheni este unul dintre cele 11 orașe din Regiunea Centru care au depus proiecte pe Prioritatea de investiții a Programului REGIO prin care se dorește reducerea emisiilor poluante pe baza Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, exceptând municipiile reședință de județ, iar la nivelul Regiunii sunt solicitate peste 420 milioane lei pentru acest gen de proiecte de îmbunătățire a sistemului de circulație în zonele urbane. În această perioadă de finanțare, municipiul Gheorgheni a atras importante resurse nerambursabile pentru dezvoltarea comunității locale, adică mai mult de 15 milioane euro, în total. Chiar dacă este puțin mai dificil pentru o localitate medie să pregătească cereri de finanțare pe fonduri europene, s-au realizat deja lucruri importante la nivel local. Aceste investiții trebuie să atragă, la rândul lor, fonduri private pentru dezvoltare economică, astfel ca orașul și zona din nordul județului Harghita să se dezvolte odată cu restul Regiunii Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Detalii privind obiectivele acestui proiect și activitățile desfășurate se regăsesc în Fișa asociată prezentului material de presă.