Reabilitare termică și cheltuieli reduse pentru patru blocuri

Contractul de finanțare nerambursabilă semnat recent la sediul ADR Centru asigură fondurile necesare pentru reabilitarea termică a patru  blocuri de locuințe din municipiul Făgăraș. Proiectul, cu o valoare totală de peste șase milioane lei, a fost semnat de către Primarul municipiului Făgăraș, domnul George Sucaciu și de către directorul general al ADR Centru, domnul Simion Crețu, fondurile fiind alocate din bugetul regional al Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: „Reabilitarea termică a blocurilor prin POR 2014-2020.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș și îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor acestuia prin valorificarea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice și scăderea emisiilor poluante. Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.

”Încă de când am devenit primar, am decis ca, împreună cu echipa de edili, să îmbunătățim calității vieții în oraș și sperăm să ne realizăm obiectivul, acela de a asigura servicii publice la un înalt nivel calitativ, care să corespundă cerințelor vieții urbane moderne în municipiul Făgăraș. În urmă cu aproape doi ani am semnat proiectul privind reabilitarea Cetății din inima urbei noastre, printr-un alt proiect REGIO de aproape 22 milioane lei. De această dată aducem o veste bună pentru mai mult de 350 persoane, care locuiesc în cele patru blocuri ce vor fi reabilitate și care, începând cu luma mai 2020, când vom finaliza proiectul, se vor bucura de condiții mult mai bune în locuințe, iar în iarna cealaltă vor plăti facturi la jumătate față de valoarea actuală. Sectorul energetic are o importanță deosebită pentru dezvoltarea economico-socială și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor noștri și, de aceea, investim fonduri europene, pentru a reduce și presiunea pe bugetul local, pe care îl putem direcționa către investiții”, a declarat domnul primar Gheorghe Sucaciu.

Proiectul are o valoare totală de 6,01 milioane lei, din care 3,42 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată de către Primăria municipiului Făgăraș, respectiv 60,00% din valoarea eligibilă a proiectului (adică 748.749,56  euro nerambursabili). Beneficiarii finali ai acestui proiect sunt însă 159 de proprietari  din blocurile de locuințe  amplasate pe Str. Teiului, Bloc 51A, Str. Câmpului, Bloc 4, Scara A,B,C, str. Câmpului, Bloc 5, Scara A,B,C,, respectiv blocul amplasat str. Câmpului, Bloc 6, Scara A,B,C. Aceștia vor beneficia de îmbunătățirea confortului termic interior al apartamentelor, reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice și, ca urmare, de reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire. De asemenea, prin alocarea finanțării din fonduri europene, guvernamentale și locale, cetățenii vor beneficia de o reducere substanțială a costurilor de investiție, având astfel acces la lucrări pe care nu le-ar fi putut realiza din fonduri proprii.

”Sectorul clădirilor este un mare consumator de energie și contribuie major la emisiile de gaze cu efect de seră, de aceea se recomandă acordarea unei atenții deosebite și sprijinirea proiectelor ce vizează reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale, în vederea creșterii eficienței energetice a acestora. Din totalul clădirilor la nivel național, clădirile rezidențiale reprezintă majoritatea semnificativă din acești marii consumatori de energie. Prin acest proiect, Primăria municipiului Făgăraș va reuși îmbunătățirea calității vieții în oraș oferind și servicii publice corespunzătoare. Pe lângă acest program de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, un alt beneficiu obținut va fi și în domeniul forței de muncă din domeniului construcțiilor, ce va fi susținută datorită creării de noi locuri de muncă pe perioada de implementare a proiectului”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Astfel prin proiect și fondurile alocate se propun soluții de izolare termică a pereților exteriori, izolarea termică a zonei de intrare în scară, izolarea termică perimetrală a ferestrelor, bordarea cu fâșii orizontale continue de vată minerala bazaltică rigidă a planșeelor, izolarea termică a soclului, izolarea termică a planșeului peste subsol și termoizolarea planșeului peste ultimul nivel. De asemenea, se vor mai realiza lucrări de înlocuire a tâmplăriei exterioare la camere și balcoane, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului, închiderea balcoanelor și/sau a logiilor, dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED și montarea senzorilor de mișcare pentru iluminatul din casa scării și acces în clădire. Alte măsuri conexe ce vor fi întreprinse sunt desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațadele deteriorate; reparații tencuieli în jurul golurilor după desfacerea tâmplăriei din lemn existente și desfacerea termosistemului existent. Pentru realizarea termoizolației planșeului peste ultimul nivel se propune desfacerea straturilor izolatoare existente; montarea unei balustrade metalice de protecție la terasă, ancorată pe contur, lângă atic, iar acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea și re-montarea ulterioară a acesteia. Prin acest proiect se vor reduce de peste trei ori consumul anual specific de căldură și la mai puțin de jumătate din cât este acum, consumul anual de energie primară.