Reducerea costurilor energetice la Liceul ”Constantin Noica” Sibiu printr-un proiect de reabilitare termică

Primul proiect de finanțare prin POR 204-2020 pentru îmbunătățirea gestionării energiei și reducerea consumurilor, al doilea de reabilitare termică, în general, din Regiunea Centru a fost semnat azi, 23.02.2018, având ca beneficiar direct municipalitatea din Sibiu și, ca beneficiari indirecți, elevii unui prestigios liceu din urbea de pe Cibin. Proiectul cu denumirea ”Reabilitarea Liceului ”Constantin Noica” Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”, este finanțat prin prioritatea de investiții 3.1.B ce vizează sprijinirea eficienței energetice. Acest proiect are o valoare totală de peste 7,5 milioane lei, din care circa 6,4 milioane lei sunt alocați exclusiv din Fondul European de Dezvoltare Regională, către Primăria Municipiului Sibiu, spre finanțare nerambursabilă, în cadrul priorității dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice. Contractul de finanțare a fost semnat de către doamna primar Astrid Cora Fodor, precum și de către domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

”În Municipiul Sibiu există 76 de unități de învățământ în sistem public. Cea mai mare parte a clădirilor unităților de învățământ au fost construite în perioada 1950-1990 și au performanțe energetice slabe, fapt ce determină costuri mari ale energiei și un confort termic scăzut. Municipalitatea s-a preocupat în vederea creșterii eficienței energetice a acestor clădiri, realizând investiții în acest sens. Pentru noi, investițiile în educație reprezintă o prioritate, pentru că vrem să asigurăm desfășurarea cursurilor într-un cadru adecvat studiului și performanței școlare. Pornind de la premisa că o societate nu poate fi mai bună decât sistemul său de educație, Sibiul consideră esențiale investițiile în acest domeniu, vizând modernizarea infrastructurii existente și crearea condițiilor optime pentru desfășurarea actului educațional. Aceste aspect sunt incluse în cadrul Obiectivului strategic 2 „Creșterea calității vieții pentru atragerea capitalului uman competitiv“, din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Sibiu. Considerăm că în scurt timp vom contracta și cererile de finanțare pentru lucrări similare la Școlile Gimnaziale nr. 1, nr. 21 și ”Radu Selejan” din municipiul nostru”, a declarat doamna primar Astrid Fodor, la semnarea acestui prim proiect de reabilitare termică din această perioadă.

Cererea de finanțare prevede realizarea lucrărilor de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, de reabilitare termică a sistemului de încălzire, dar și a lucrărilor ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, cu panouri fotovoltaice si pompe de căldură. Liceul va beneficia, în urma realizării acestui proiect, care se va finaliza cel târziu la sfârșitul lunii ianuarie 2020, de o instalație de iluminat complet reabilitată și modernizată, precum și de un sistem de management și control al energiei (Building Management System). Pe lângă acestea se vor repara acoperișul tip șarpantă, trotuarele de protecție ale clădirii și se vor monta armături cu senzori la instalația de apă. Municipalitatea consideră că în urma acestor investiții realizate din fonduri europene prin Programul REGIO 2014-2020 va scădea consumul anual de energie primară din surse neregenerabile cu cel puțin 40% la clădirea Liceului ”Constantin Noica” Sibiu și, concomitent, va crește consumul de energie din surse regenerabile cu cel puțin 15%, prin utilizarea sistemelor alternative de producere a energiei. Un alt rezultat va fi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu minim 40%, generând un efect pozitiv asupra mediului, iar cetățenii vor observa direct și ameliorarea aspectului urbanistic din zonă, prin măsurile unitare de anvelopare termică a unității de învățământ.

Apelul de finanțare a proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice din Regiunea Centru a fost deschis în urmă cu un an și au fost depuse de către autoritățile publice locale, un număr de 87 proiecte spre finanțare, a căror valoare totală este de aproape 660 milioane lei. Spre comparație, alocarea financiară regională este de doar 186,6 milioane lei și, chiar în condițiile în care au fost respinse 23 de cereri de finanțare, cele rămase în selecție solicită aproape dublul sumei disponibile. Practic, datele pe care le centralizăm la nivel regional privind finanțarea pentru toate tipurile de clădiri publice deținute și ocupate de instituțiile locale, fie că sunt spitale sau policlinici, școli, clădiri administrative etc., indică faptul că există un interes major pentru îmbunătățirea eficienței energetice în aceste construcții. Proiectul de azi este primul care se va finanța pe acest apel de proiecte și încă 14 cereri de finanțare sunt în faza precontractuală în acest moment, în Regiunea noastră. La Sibiu au mai fost derulate proiecte similare, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, finalizate cu succes în 2013 și 2014. Avem convingerea că edilii vor implementa și alte cereri de finanțare destinate atât reducerii și eficientizării consumurilor energetice, dar și pentru creșterea calității vieții cetățenilor municipiului Sibiu”, a declarat domnul Simion Crețu director general ADR Centru.