S-a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Liceului ”Petru Maior” din Reghin

Clasele aferente sistemului de învățământ primar și gimnazial din cadrul Liceului tehnologic Petru Maior din Reghin (județul Mureș) vor fi modernizate și vor beneficia de noi dotări educaționale, printr-un proiect gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în cadrul Programului Operațional Regional REGIO 2014-2020. Este vorba de o finanțare în valoare totală de peste 8 milioane lei, din care aproximativ 1,26 milioane euro fonduri europene, alocate pentru creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Cererea de finanțare prevede modernizarea și dotarea corespunzătoare a Școlii primare și gimnaziale ce funcționează în fosta clădire a internatului Liceului ”Petru Maior”, pe o suprafață desfășurată de peste 2500mp și unde învață mai mult de 440 copii.

“Acesta este al treilea proiect de modernizare a spațiilor unităților de învățământ finanțat din fonduri europene REGIO din Reghin și al patrulea la nivel de municipiu, ținând cont de toate axele de finanțare ale POR 2014-2020. La Școala “Petru Maior” lucrările vizează modernizarea și dotarea corpului de clădire unde funcționează învățământul gimnazial, construcție care a fost inițial un internat. Reamintesc faptul că în Reghin se va moderniza Grădinița nr 3, iar o fostă școală va deveni o creșă, deoarece o astfel de unitate nu există în oraș. Dar, cel mai important proiect al municipiului este cel prin care se modernizează sistemul public de transport, deoarece are și cea mai mare valoare și presupune și cele mai multe intervenții.

În întreaga regiune avem în derulare și monitorizăm implementarea a 80 de proiecte, destinate modernizării învățământului obligatoriu, de nivel școlar și preșcolar, a căror valoare totală este de peste 86 milioane euro și de care vor beneficia mii de elevi, a precizat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Programul Operațional Regional REGIO 2014-2020 susține investițiile în educație și formare, în cadrul Axei Prioritare 10, inclusiv formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățarea pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Proiectul din Reghin își propune creșterea calității și a atractivității educației la nivelul învățământului obligatoriu din unitatea de învățământ supusă intervențiilor. Lucrările propuse se referă la modernizarea și dotarea clădirii unde cândva a funcționat internatul Liceului ”Petru Maior”, construcție aflată în prezent într-o stare ușoară de degradare, cu toate că aici funcționează clasele de învățământ obligatoriu. Soluțiile tehnice propuse au fost gândite astfel încât să asigure un maxim de confort și utilitate. Pentru aceasta, se vor realiza anumite recompartimentări funcționale, se vor înlocui toate tâmplăriile, interioare și exterioare, finisajele și toate instalațiile interioare se vor reface, iar sistemul de încălzire și iluminat va fi complet modernizat. Pereții exteriori se vor placa cu polistiren, pentru termoizolare, iar tencuiala exterioară va fi reconstruită conform pentru o clădire reabilitată energetic. Nu în ultimul rând, trebuie menționat faptul că se va demola șarpanta existentă, se vor reface straturile acoperișului terasă și se vor repara trotuarele exterioare. După lucrările de modernizare se vor adapta funcțiunilor la exigențele contemporane legate de condițiile de siguranță în exploatare și întreaga clădire se va dota cu mobilier și echipamente IT noi, moderne.

Valoarea totală a proiectului ”Modernizarea și dotarea Liceului tehnologic Petru Maior (învățământ primar și gimnazial) din municipiul Reghin, județul Mureș” este de 8.077.645,17 lei, din care suma nerambursabilă solicitată reprezintă 98% din cheltuielile eligibile, adică 5.865.363,70 lei (aproape 1,26 milioane euro). Diferența de peste 2,2 milioane lei este reprezentată de contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile. Edilii din Reghin au estimat că proiectul se va finaliza în 30 iunie 2023. Detalii despre lucrările prevăzute pot fi regăsite în Fișa de proiect atașată prezentului material de presă.