Condiții mai bune de studiu și șanse mai bune pentru 1.600 de elevi din județul Covasna – Prin fonduri Regio Centru

Finanțarea nerambursabilă, pentru realizarea lucrărilor de modernizare, extindere și modernizare, necesare la două licee din județul Covasna, va asigura, pentru cei peste 1.600 de elevi ce frecventează cursurile acestor unități de învățământ, spațiu și condiții de studiu mai bune, cursuri practice și șanse la locuri de muncă pe viitor. Peste 5 milioane de euro se vor aloca din bugetul POR 2014-2020, pentru realizarea investițiilor prevăzute în cele două contracte semnate recent la ADR Centru, pentru Colegiul Național „Székely Mikó” din municipiul Sfântu Gheorghe și pentru Liceul Tehnologic ”Apor Peter” din municipiul Târgu Secuiesc.  

Datele proiectelor:

Proiectul cu titlul ”Reamenajarea, restaurarea imobilului educațional situat pe strada Gábor Áron nr.18” este finanțat prin Prioritatea de investiții a POR 2014-2020, Operațiunea 10.1b ce vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Proiectul are o valoare totală de 13.971.503,04 lei, din care 13.971.503,04 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată de către beneficiarul proiectului, Primăria municipiului Sfântu Gheorghe (2.999.785,94 euro, la cursul 1 euro = 4,6575 RON). Termenul de finalizare estimat la depunerea proiectului, a fost data de 31.08.2021.

Cel de-al doilea contract semnat, cu titlul ”Reabilitarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Apor Peter din Municipiul Târgu Secuiesc” este finanțat prin aceeași prioritate a POR 2014-2020, dar prin Operațiunea 10.2 ce finanțează proiectele ce vizează creșterea gradului de participare la învățământul profesional şi tehnic şi învățare pe tot parcursul vieții. Proiectul are o valoare totală de 16.027.882,72 lei, din care suma de 14.826.338,42 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată de beneficiarul proiectului, Primăria municipiului Târgu Secuiesc (3.182.710,46 euro, la cursul 1 euro = 4,6584 RON) Termenul de finalizare prevăzut de către beneficiar este  31.10.2023.

 ”Ambele licee au fost finanțate și în perioada 2007-2013, aceste noi contracte de finanțare fiind necesare pentru completarea lucrărilor deja începute, pentru extinderea numărului de clase, pentru echiparea laboratoarelor și refacerea spațiilor externe. În domeniul educației este evidentă necesitatea creării unui cadru de studiu cu o ofertă educațională atrăgătoare pentru copii, adecvată, accesibilă, inclusivă și de calitate, dar mai ales o educație care să facă legătură între formarea profesională și cerințele sectorului economic. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin modernizarea școlilor, prin eficiența energetică a clădirilor, dar și prin extinderea și diversificarea spațiilor de studiu, este o preocupare constantă pentru administrația publică locală din județ, fapt relevat prin numărul de contracte de finanțare derulate pentru modernizarea școlilor și prin cofinanțarea din bugetul local, asigurate de primăriile celor două municipii, pe parcursul celor două perioade de finanțare nerambursabilă, respectiv POR 2007-2013 și POR 2014-2020,” a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

 Lucrările prevăzute în proiecte:

În cadrul Colegiului Național „Székely Mikó” din municipiul Sfântu Gheorghe, studiază 1208 elevi și sunt 127 angajați. Proiectul prevede investiții în reabilitarea și reamenajarea clădirilor C1 și C3+C7, dar și lucrări de amenajare exterioară. La clădiri sunt prevăzute lucrări de înlocuire a elementelor degradate ale șarpantei de lemn existente, consolidarea și înlocuirea pereților structurali, executarea rampelor de acces, realizarea unei noi scări de acces în subsol, repararea elementelor nestructurale și restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz. La toate clădirile se vor realiza lucrări de finisaje interioare, la nivelul pardoselilor și a scărilor interioare, a pereților și tavanelor, precum și termoizolarea planșeelor și a tâmplăriei existente. La exterior sunt prevăzute lucrări de termoizolare a fațadelor, curățirea soclului de piatră, refinisarea scărilor de acces, realizarea unor acoperișuri asupra acceselor și amenajarea terenului în jurul clădirii. La nivelul demisolului se propune montarea unei pardoseli de gresie și reparații de tencuieli pe pereți și tavane în toate încăperile de la demisol. La nivelul parterului și etajului pe coridoare se va monta placaj de gresie antiderapantă, iar în grupuri sanitare se va folosi gresie. La internat se propune demolarea pereților de compartimentare cu scopul reorganizării funcționale. Se vor efectua lucrări de reparații de tencuieli pe pereți și pe tavane în toate încăperile. Podul se va termoizola, sălile de gimnastică vor avea parchet de lemn sau PVC, iar vestiarele și grupurile sanitare vor avea pardoseala de gresie. Se vor reface trotuarele, se vor repara finisajele de pe zidurile de sprijin, se va amenaja curtea de joacă care se va acoperi cu un covor de cauciuc vopsit în diferite jocuri de exterior, iar zona se va dota cu bănci. Se vor monta elemente de cățărat, mese de ping pong și alt mobilier de joacă pentru copii din materiale ecologice. Tot din bugetul proiectului este prevăzută amenajarea terenului de sport și a pistei de alergare, realizarea de alei pietonale și scări de acces, montarea unui tobogan de inox și realizarea unor spații verzi tematice: amfiteatru din bușteni, sală de clasă din bănci de lemn pe piatră nordică. În cadrul proiectului se va mai efectua repararea sau înlocuirea instalațiilor și a echipamentelor aferente construcției: alimentarea cu apă, canalizare, instalații sanitare, hidranți de incendiu interiori, instalații termice, instalații electrice, instalații electrice curenți slabi.

 Pentru Liceul Tehnologic ”Apor Peter” din Târgu Secuiesc, investiția propusă prin prezentul proiect prevede modernizarea, reabilitarea și echiparea corpurilor de clădire C1, C2, C3 și C4 și construirea unui corp nou de clădire, corpul C10, pentru amenajarea unui atelier de mecanică auto. Liceul Tehnologic „Apor Peter”, care și-a deschis porțile în 1935, este foarte apreciat la nivel județean, un atu în acest sens fiind diversitatea specializărilor pe care acesta le oferă celor peste 400 de elevi: mecanică, mecanică agricolă, turism, alimentație publică, gastronomie, etc.

Prin prezentul proiect se propun lucrări de reabilitare a clădirilor C1 (corp școală), C2 (corp școală), C3 (internat) și C4 (atelier), respectiv: reparații de tencuieli și zugrăveli interioare și exterioare, reparații sau schimbarea finisajelor interioare (pardoseli, placaje), reparații curente la acoperiș (schimbare învelitoare, ignifugare), refacerea streașinei, jgheaburilor, burlanelor, modernizarea grupurilor sanitare, schimbarea ușilor interioare deteriorate, termoizolarea clădirilor, lucrări de refacere a conductelor de apă potabilă și canalizare, lucrări de refacere a instalațiilor electrice, dotarea clădirilor cu instalații de detecție și semnalizare. Pentru îmbunătățirea calității procesului de predare – învățare și atingerea standardelor de performanță, se propune construirea unui corp de clădire nou (C10), în care se va amenaja un atelier didactic de mecanic auto. Totodată, prin prezentul proiect se propune amenajarea spațiului exterior prin reamenajarea spațiului verde, pavat din curtea liceului tehnologic și dotarea acestuia cu mobilier exterior (bănci, suport pentru biciclete, mese, coșuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deșeurilor), precum și reconstruirea gardului care împrejmuiește liceul tehnologic. Printre dotările prevăzute în proiectul de la Târgu Secuiesc se regăsesc: mobilierul școlar, table școlare, dulap stocare documente, televizor, laptopuri, ecrane de proiecție, videoproiectoare, dotări pentru laboratorul de chimie și de informatică, dotări pentru atelierul auto didactic și pentru atelierul de lăcătușărie, precum și pentru laboratorul de tehnician veterinar. De asemenea, mai este prevăzută achiziția de mobilier și echipamente pentru vestiarul sportiv, panou coș de baschet, mobilier pentru sala multifuncțională, masă de lectură, rafturi metalice și o platformă ridicătoare servo-scară, pentru persoane cu dizabilități.