Patru mari licee cu profil tehnic din judetul Harghita beneficiază de aproape 10 milioane euro fonduri REGIO pentru modernizare

Finalul de an 2020 – unul dintre cei mai dificili prin care a trecut întreaga umanitate – aduce vești bune pentru patru mari unități de învățământ liceal din județul Harghita. În orașele Gheorgheni, Toplița și Cristuru Secuiesc se vor moderniza clădiri de învățământ, biblioteci și săli de sport, dar și internate școlare, cu resurse nerambursabile REGIO. Acestea sunt alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru realizarea de investiții în educație care să asigure dezvoltarea infrastructurii și care să susțină creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții. Valoarea totală a fondurilor utilizate este de aproape 10 milioane euro, din care peste 9 milioane euro sunt fonduri europene, gestionate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

”În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pe care îl coordonăm la nivelul celor șase județe din Regiunea Centru avem contractate în total peste 900 de proiecte, a căror valoare cumulată depășește 1,5 miliarde euro. Dintre acestea, pe Axa Prioritară 10 a Programului – pentru reabilitarea instituțiilor de învățământ tehnic sau tehnologic – avem 11 proiecte contractate, în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș,  a căror valoare totală este de circa 160 milioane lei. Prin aceste investiții se vor dezvolta abilitățile profesionale ale mai mult de 3000 de elevi din Regiunea Centru. În județul Harghita există o mare preocupare pentru reabilitarea unităților de învățământ; atât în actuala perioadă, precum și în anii 2007-2015, fiind modernizate multe instituții de educație liceală. Acesta este avantajul fondurilor europene: să ofere resurse potrivite pentru administrațiile locale, deoarece, fără sprijin european, ar fi fost extrem de dificil de identificat – mai ales în actualul context socio-economic – finanțări pentru reabilitare și dotare la standarde moderne în atâtea școli. Toate aceste proiecte vor crește calitatea în educație în favoarea tinerilor, dar și a sute de cadre didactice și auxiliare”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Reabilitarea a două internate școlare în Gheorgheni

În Municipiul Gheorgheni sunt contractate cererile de finanțare cu titlurile ”Reabilitarea Colegiului Tehnic „Batthyány Ignác”, din municipiul Gheorgheni” și ”Reabilitarea terenului de sport si a internatului Liceului Tehnologic „Fogarassy Mihály”, din Municipiul Gheorgheni”. Bugetul ambelor cereri, cumulat, are o valoare totală de peste 23,4 milioane lei, ceea ce reprezintă puțin mai mult de un sfert din bugetul total al veniturilor estimate pe anul în curs de municipalitatea locală. Ambele proiecte își propun creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic, în corelare cu facilitarea accesului la educație și îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale în oraș.

Prin proiectul de la Colegiul Tehnic „Batthyány Ignác” se vor reabilita, echipa și dota clădirea multifuncțională, unde se găsesc atelierele, Mediateca și internatul, concomitent fiind reabilitată și dotată modern și sala de sport a Colegiului. Bugetul întregului proiect – care se va finaliza până la sfârșitul lunii octombrie 2023 – este de 16.734.848,26 lei, din care peste 16.3 milioane lei (respectiv 3,5 milioane euro, 98% din cheltuielile eligibile) sunt fonduri nerambursabile, diferența provenind din contribuția beneficiarului. Mai mult de 570 de tineri, elevi, cadre didactice și personal auxiliar vor beneficia direct de rezultatele acestei inițiative. Concret, lucrările vor avea ca obiective, pe de o parte, continuarea lucrărilor – începute, dar nefinalizate – la actuala sală de sport, dar și construirea unei clădiri noi, în care vor funcționa 5 ateliere, o bibliotecă și un internat. Acesta va cuprinde 13 camere a câte 4 locuri, în total urmând să existe 52 locuri de cazare. Pe de altă parte se va amenajarea încă o sală de sport, într-o construcție nouă.

Proiectul de la Liceul Tehnologic „Fogarassy Mihály” urmărește reabilitarea, echiparea și dotarea clădirii internatului acestui liceu, precum și reabilitarea terenului de sport aferent, în suprafață de 1056 mp. Lucrările, care sunt prevăzute să se încheie tot până la sfârșitul lunii octombrie 2023, urmăresc modernizarea celor două obiective, în beneficiul direct a circa 350 de persoane: elevi, cadre didactice și personal auxiliar. Bugetul cererii de finanțare este de 6.679.817,57 lei, din care aproape 6.5 milioane lei (adică 98% din cheltuielile eligibile  – 1,4 milioane euro) sunt fonduri nerambursabile, diferența fiind reprezentată de contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile.

Modernizarea din temelii a liceului tehnologic din Cristuru Secuiesc

Un proiect important al administrației publice locale îl constituie îmbunătățirea infrastructurii educaționale tehnice, conceput să asigure creșterea calității în învățământ, dar și îmbunătățirea accesului la educația obligatorie. Dezideratul va fi atins prin contractarea cererii de finanțare având denumirea: ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Zeyk Domokos din Orașul Cristuru Secuiesc”, ce are un buget total de 13.199.115,65 lei, din care mai mult de 2,3 milioane euro (10.742.524,71 lei), vor proveni din fonduri nerambursabile REGIO, diferența fiind susținută de beneficiar, atât pentru cheltuielile eligibile, cât și pentru cele neeligibile. Proiectul, care este prevăzut a se finaliza până la finalul anului 2023, presupune lucrări pentru înlocuirea și repararea tencuielilor interioare și exterioare ale clădirii liceului din Cristuru Secuiesc, str. Harghitei, nr. 14. Vor fi reabilitate fațadele, învelitoarea și șarpanta acoperișului, vor fi realizate noi finisaje și tâmplării interioare moderne, precum și noi instalații sanitare, termice și electrice, în timp ce, la exterior vor fi reamenajate trotuarele din curte, vor fi corectate neregularitățile structurale din planeitatea suprafeței și va fi reabilitată și modernizată sala de sport. Beneficiarii direcți ai acestor investiții vor fi cei aproape 400 de elevi – de la clasa I și până la a XII-a ai unității de învățământ, dar și 45 de angajați ai acesteia, în timp ce beneficiară, indirect, este întreaga comunitate locală, acesta fiind unul dintre cele mai importante proiecte locale din oraș, realizat cu fonduri europene REGIO.

Reabilitarea bibliotecii și a atelierelor de la Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Toplița

Cererea de finanțare pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirilor C2 și C3 în cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din municipiul Toplița, județul Harghita urmărește îmbunătățirea accesului a mai mult de 300 copii și tineri la procesul educațional, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, prin adaptarea infrastructurii corespunzător nevoilor acestora. Prin proiect se propune realizarea lucrărilor de reabilitare termică, renovare, reparații la acoperiș, pereți și tavane, zugrăveli interioare și exterioare, refacere grupuri sanitare, înlocuirea pardoselilor, reabilitare rețea termică, electrică și sanitară, precum  și dotarea tuturor spațiilor astfel modernizate cu echipamente educaționale și tehnică IT modernă. Bugetul acestei cereri de finanțare este de 7.638.126,00 lei, din care 7.419.636,40  lei (peste 1,5 milioane euro) sunt fonduri nerambursabile REGIO, diferența fiind contribuția municipalității din Toplița la cheltuielile eligibile și cele neeligibile.