S-a lansat în consultare publică Ghidul specific aferent Obiectivului Specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, POR 2014-2020

AMPOR a lansat spre consultare publică, în data de 8 ianuarie 2018, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, Apelurile de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI şi POR/2018/13/13.1/1/SUERD.
Ghidul se adresează unităților administrativ-teritoriale orașe şi municipii din România, sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ. Prin Obiectivul Specific 13.1, vor fi sprijinite în principal activități/ acțiuni specifice realizării de investiții pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi cultural-recreative, precum și îmbunătăţirea spațiilor publice urbane.

Valoarea totală eligibilă a unei Cereri de finanţare este de minimum 100.000 euro și de maximum 5.000.000 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data publicării ghidului specific.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 06.02.2018 (20 zile lucrătoare).