S-a lansat un nou apel de proiecte adresat obiectivelor de patrimoniu

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat varianta finală a Ghidului specific  pentru apelurile de proiecte POR/2018/5/5.1/7 regiuni/ proiecte nefinalizate și POR/2018/5/5.1/BI/proiecte nefinalizate, din cadrul Priorității de Investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale” a Programului Operațional Regional 2014-2020. Apelurile de proiecte sunt dedicate proiectelor nefinalizate.

Proiect nefinalizat reprezintă un proiect care poate conține mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activități şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puțin unul dintre acestea. În acest sens, la cererea de finanțare se va anexa, în mod obligatoriu, contractul de lucrări şi documentele de atribuire. Contractul de lucrări trebuie să fie în perioada de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare. În situația în care contractul încheiat presupune proiectare şi execuție, la data depunerii cererii de finanţare trebuie să existe minim proiectul tehnic recepționat şi ordin de începere a lucrărilor emis, în caz contrar proiectul va fi respins de la finanţare.

În cadrul acestei Priorități de investiţii se va finanța restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Solicitanții eligibili sunt:

  • unitățile administrativ teritoriale;
  • autoritățile administraţiei publice centrale;
  • instituțiile publice finanțate conform Legii 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au ca obiectiv obținerea de profit şi sunt înființate prin lege (Includerea acestui tip de solicitant eligibil în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de către Comisia Europeană);
  • parteneriatele dintre aceste entități.

Depunerea proiectelor se poate face în perioada 14.05.2018, orele 12.00 – 16.07.2018, orele 12.00, prin intermediul aplicației electronice MySMIS. Apelurile au la bază principiul „primul venit, primul servit”.

Valoare maximă totală a unui proiect este de 5 milioane euro (10 milioane euro în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO), iar valoarea minimă totală a proiectului – 1 milion euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric, calculate la cursul Inforeuro din luna lansării apelului. Valoarea totală a proiectului  cuprinde atât valoarea cheltuielilor eligibile cât și valoarea cheltuielilor neeligibile efectuate  în vederea realizării investiției.  Valoarea maximă totală a proiectului nu poate fi majorată în timpul implementării acestuia, orice depășire a valorii acesteia ducând la neeligibilitatea proiectului.

Alocarea financiară pentru Regiunea Centru este de 16,915 mil. euro. Ratele de cofinanțare aplicabile sunt: 85% – FEDR, 13% – buget de stat, 2% – solicitant.