S-a lansat varianta finală a Ghidului specific aferent Obiectivului Specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, POR 2014-2020

UPDATE! Lansarea regională a apelului de proiecte va avea loc miercuri, 04.04.2018, începând cu ora 10:00, la sala de conferințe Hotel Parc Alba Iulia.

AMPOR a lansat în data de 28 martie 2018, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, Apelurile de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI şi POR/2018/13/13.1/1/SUERD.

Ghidul se adresează unităților administrativ-teritoriale orașe şi municipii din România, sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ. Prin Obiectivul Specific 13.1, vor fi sprijinite în principal activități/ acțiuni specifice realizării de investiții pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale şi cultural-recreative, precum și îmbunătăţirea spațiilor publice urbane.

Valoarea totală eligibilă a unei Cereri de finanţare este de minimum 100.000 euro și de maximum 5.000.000 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data publicării ghidului specific.