S-a modificat ghidul specific aferent apelului de proiecte destinat ambulatoriilor

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte aferent Programului Operațional Regional, Axa prioritară 8, Obiectivul Specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii.

Principalele modificări vizează:

  • Data și ora începere depunere de proiecte, respectiv 21.05.2018, orele 12.00;
  • Data și ora închidere depunere de proiecte, respectiv 21.10.2018, orele 12.00;
  • Detalierea alocării pe regiuni în cadrul prezentelor apeluri de proiecte;
  • Introducerea obligativității anexării studiului de oportunitate pentru proiectele care vizează exclusiv achiziția de dotări;
  • Introducerea unei anexe conținând modelul orientativ pentru studiul de oportunitate.

Modificările și completările Ghidului specific pot fi regăsite în sinteza modificărilor.