S-a prelungit perioada de implementare a proiectelor în cadrul Apelului 2.1.A adresat microîntreprinderilor

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a prelungit perioada de implementare a proiectelor în cadrul Apelului nr. POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Perioada de implementare a proiectului de după semnarea contractului poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile Generale și specifice cu maxim dublul perioadei inițiale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.