S-a prelungit perioada de depunere a proiectelor în cadrul Apelului 2.1.A adresat microîntreprinderilor

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene a prelungit, până la 27.04.2017, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul Apelului nr. POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Această modificare a fost impusă de demararea cu întârziere a procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul apelului.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.