S-au depus primele proiecte pentru finanțarea microîntreprinderilor din Regiunea Centru!

Din 27.07.2016, 32 milioane euro sunt disponibile pentru microîntreprinderile din Regiunea Centru

În 27.07.2016, de la ora 12.00, a început perioada de depunere a proiectelor pentru obținerea a 200.000 euro fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea firmelor cu maxim 9 angajați din Regiunea Centru. Lansată în urmă cu 2 luni la nivel regional și după două săptămâni de informare intensă, prin seminarii la care au participant peste 300 de reprezentanți de microîntreprinderi și firme de consultanță, această prioritate de finanțare nerambursabilă este cea mai solicitată din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, dar și prima în cadrul căreia se folosește aplicația electronică MySMIS pentru depunere.

Cu un buget de 32,36 milioane euro fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea de firme de producție sau prestări servicii, experții ADR Centru au răspuns pe parcursul acestui an la peste 360 de solicitări de informații transmise de către cei interesați. Depunerea online a cererilor de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea microîntreprinderilor începe cu data de 27 iulie 2016 și va fi deschisă timp de 6 luni, respectiv până în 27.01.2017, ora 12.00. În cadrul acestei priorități de finanțare nerambursabilă de tip competitiv, un solicitant, respectiv o microîntreprindere, poate depune o singură cerere de finanțare, iar în cazul respingerii aceasta nu se mai poate re-depune. Microîntreprinderile din Regiunea Centru care doresc să își dezvolte afacerile prin obținerea unei finanțări nerambursabile de maxim 200.000 euro, trebuie să aducă o contribuție financiară de minim 10%.

Conform ghidului specific, cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare. Cererile de finanțare depuse în următoarea lună (începând cu luna 3 de depunere), vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Proiectele care au obținut cel puțin 80 de puncte (noul prag de calitate), atât din prima tranșă (din cele menținute în competiție) cât și din tranșa curentă, vor fi contractate doar dacă se încadrează în alocarea financiară rămasă disponibilă. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 79 de puncte (provenind din ambele tranșe), vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare. Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.

Pentru cei interesați, ADR Centru a editat un document cumulativ cu cele mai frecvente întrebări și răspunsurile aferente. Ghidul specific și celelalte anexe pentru Prioritatea de Investiții 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” a POR 2014-2020 poate fi consultat pe pagina de internet gestionată de ADR Centru – www.regio-adrcentru.ro.