S-au lansat apelurile aferente Axei Prioritare 10 a POR vizând învățământul preșcolar și antepreșcolar, învăță-mântul obligatoriu și învățământul profesional și tehnic

În 4 decembrie 2017 au fost aprobate versiunile finale pentru trei Ghiduri specifice aferente Axei Prioritare 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Este vorba despre Ghidul aferent obiectivului specific 10.1A – Învățământ preșcolar și antepreșcolar, Ghidul aferent obiectivului specific 10.1B – Învățământ obligatoriu și Ghidul aferent obiectivului specific 10.2 – Învățământ profesional și tehnic.

Depunerea proiectelor se va face în perioada 04.01.2018, ora 12.00 – 04.05.2018, ora 12.00, utilizând sistemul electronic MySMIS.