Se lansează apelul dedicat iluminatului public – Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C, POR 2014-2020

AMPOR a lansat în data de 08.01.2018 varianta finală a Ghidului specific aferent Axei Prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt unitățile administrativ teritoriale din mediul urban, precum și Municipiul București.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS. Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 18 februarie 2018, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 18 august 2018, ora 10.00.