Se modernizează trei pavilioane ale celul mai mare spital sibian

Eficiență energetică în clădirile Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu fonduri REGIO

Astăzi, la sediul Consiliului Județean Sibiu, în cadrul unei întâlniri cu presa – la care au participat doamna Daniela Cîmpean, președinte CJ Sibiu, domnul Cornel Benchea, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și domnul Simion Crețu, director general ADR Centru – a fost semnat proiectul de finanțare, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, destinat îmbunătățirii gestionării eficiente a energiei și reducerii consumurilor de curent și gaz la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. Contractul pentru cererea de finanțare ”Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, a cărei valoare totală este de peste 50 milioane lei, prevede absorbția unei sume de circa 10 milioane euro, ca sumă nerambursabilă, obținută prin Prioritatea de Investiții 3.1.B ce vizează îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice, pentru modernizarea unei suprafețe destinate actului medical întinsă pe mai mult de două hectare în cadrul celor trei pavilioane.

Prin implementarea proiectului, se vor aduce beneficii semnificative din punctul de vedere al economisirii energiei, care are un impact financiar semnificativ asupra bugetului public, dar și din punct de vedere al protecției mediului, prin utilizarea resurselor naturale pentru producerea energiei. Renovarea fondului existent de clădiri, în vederea creșterii performanței energetice a acestora, reprezintă una dintre cele mai semnificative și strategice investiții care poate fi realizată în vederea atingerii obiectivelor noastre de dezvoltare. Astfel, proiectul nostru vizează creșterea eficienței energetice în clădiri publice unde consumul de energie primară pentru anul 2016 a fost de aproape 7,5 milioane kwh. Contribuim astfel la creșterea calității mediului în municipiul Sibiu, inclusiv prin reducerea emisiilor de CO2. În prezent, spre deosebire de acum câteva decenii, când au fost construite acele pavilioane, o clădire este considerată ca un organism într-o evoluție continuă, care, în timp, trebuie tratat, reabilitat și modernizat, pentru a corespunde exigențelor utilizatorului. Nu putem vorbi de act medical de calitate într-o clădire unde trage curentul prin ferestre sau unde este plin de mucegai, de aceea sunt importante intervențiile legate de economia de energie în situația asigurării unor condiții de confort corespunzătoare”, a declarat, în momentul semnării acestui contract de finanțare, doamna Daniela Cîmpean, Președinte Consiliul Județean Sibiu.

Cererea de finanțare pentru proiectul ”Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu” are ca obiectiv creșterea eficienței energetice și reabilitarea termică a 3 pavilioane din cadrul acestei mari unități medicale, construcții având o suprafață utilă desfășurată de 21.300,57 mp, prin efectuarea de lucrări de reabilitare termică, modernizare rețele utilități și prin dotarea clădirii cu sisteme de management energetic. Se vor face lucrări la clădirile/pavilioanele care adăpostesc secțiile ”Spitalul nou”, ”Bloc chirurgical” și ”Dermato-Venerice”. Prin acest proiect se prevăd lucrări de reabilitare a anvelopă a fiecărei clădiri, de reabilitare termică a sistemului de încălzire și furnizare apă caldă menajeră, dar și lucrări ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, cu panouri fotovoltaice si pompe de căldură. În plus, în acest proiect se vor repara sau înlocui sistemele de climatizare, de condiționare a aerului, se vor moderniza instalațiile de iluminat și se vor derula lucrări de management energetic integrat pentru clădiri. Durata de derulare a investițiilor se va întinde până la finalul lunii septembrie 2020, fiind necesare fonduri totale în valoare de 50.146.330,86 lei (peste 11 milioane euro), din care 43.350.403,38 lei (circa 9,6 milioane euro) fiind fonduri nerambursabile, restul provenind din contribuția beneficiarului.

Apelul de finanțare a proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice din Regiunea Centru a fost deschis în urmă cu un an și au fost depuse de către autoritățile publice locale, un număr de 87 proiecte spre finanțare, a căror valoare totală este de aproape 660 milioane lei. Spre comparație, alocarea financiară regională este în valoare de circa 180 milioane lei. Practic, există un interes major pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru toate tipurile de clădiri publice deținute și ocupate de instituțiile locale, fie că sunt spitale sau policlinici, școli, clădiri administrative etc. Consiliul județean Sibiu are deja semnate și acum pregătește derularea lucrărilor în cadrul a trei contracte importante în domeniul reabilitării drumurilor județene, dar și unul pentru dezvoltarea infrastructurii turistice în Ocna Sibiului. Județul Sibiu a modernizat prin POR 2007-2013 Ambulatoriul Spitalului Județean, care a devenit destul de repede un exemplu de succes, iar în oraș se investește pentru modernizarea mai multor școli. În municipiul Sibiu și în județul Sibiu se investește susținut pentru îmbunătățirea climatului socio-economic, cu multe investiții publice, prin PNDL, cu fonduri proprii sau cu resurse europene. Lucrurile se leagă și, după finalizarea investițiilor se va vedea cum proiectul semnat azi va duce la scăderea facturilor de energie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, în condițiile în care va crește sigur confortul pacienților și al personalului”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Un număr de 62 proiecte din Regiunea Centru sunt în prezent contractate sau în diverse etape de evaluare pe Prioritatea de investiții 3.1 B – Cladiri Publice din cadrul Programului REGIO 2014-2020, gradul de acoperire al acestei priorități, prin sumele solicitate de proiectele ramase in evaluare, fiind de peste 182% (vezi link http://regio-adrcentru.ro/situatia-proiectelor-depuse-2/). Cu un buget disponibil de peste 181 milioane lei fonduri nerambursabile gestionate prin ADR Centru, se finanțează proiecte ce sprijină eficiența energetică și gestionarea inteligentă a energiei, utilizarea energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice. Informații detaliate privind proiectele contractate în Regiunea Centru în cadrul POR 2014-2020 regăsiți pe pagina www.adrcentru.ro, iar detalii privind instrucțiunile AMPOR asupra activităților pe care beneficiarii trebuie să le deruleze în cadrul proiectelor contractate pentru a obține finanțarea nerambursabilă, pot fi consultate pe pagina www.regio-adrcentru.ro, unde sunt publicate și date privind toate proiectele depuse în cadrul programului REGIO la nivelul Regiunii Centru.