Sedință de lucru a consorțiului de inovare al Regiunii Centru la Alba Iulia

Reprezentanții consiliilor județene, ai primăriilor, universităților, clusterelor, ONG-urilor, institutelor de cercetare, entităților de transfer tehnologic și firmelor din Regiunea Centru, membri ai Consorțiului Regional de Inovare (CRI) Centru, s-au întâlnit astăzi, 21 martie 2019, într-o ședință de lucru la Alba Iulia. Rolul acestui for consultativ regional, organism partenerial care colaborează cu ADR Centru în procesul de dezvoltare regională, este de a contribui la fundamentarea unei economii regionale bazate pe cunoaștere, prin facilitarea legăturii dintre sectorul cercetare-dezvoltare-inovare şi antreprenoriat.

 ”Acest gen de întâlniri de lucru trebuie să ducă la îmbunătățirea  activității de cercetare și de transfer a ideilor din mediul academic, universitar, către practică, la antreprenori. Din anul 2016, de când am fundamentat Strategia de Dezvoltare Inteligentă (RIS3) a Regiunii Centru, am și început dezbaterile pe grupuri de lucru tematice, precum și activitatea de descoperire antreprenorială, ca să contribuim la îmbunătățirea colaborării dintre mediul de cercetare și cel de afaceri. Realitatea este că rezultatele cercetării și inovării își găsesc ceva mai greu drum spre inițiative antreprenoriale și se transformă foarte rar în afaceri care generează plus-valoare în regiune. Aici intervine rolul nostru de planificare, pentru a găsi acele oportunități și posibilități de cooperare între cercetători și practicieni, ca să susținem investițiile bazate pe cunoaștere de avangardă. În contextul socio-economic actual, asumarea riscurilor comerciale și financiare asociate cercetării și inovării este uneori peste puterile mediului de afaceri. Partenerii din CRI pot reduce riscurile din producție, prin acces la laboratoare, facilități de testare sau de demonstrare, care sunt deja, sau pot fi realizate cu fonduri europene în Regiunea Centru. Prin Axa Prioritară 1 a programului REGIO 2014-2020 vom finanța proiecte inovative regionale pentru modernizarea comunității, prin idei dezvoltate de mediul academic și puse în practică de mediul de afaceri”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Întâlnirea de lucru a CRI Centru, ce s-a desfășurat a avut ca punct principal de discuții, analiza stadiului implementării proiectului ”Beyond EDP”, care are ca obiectiv îmbunătățirea eficacității RIS3 prin managementul procesului de descoperire antreprenorială (EDP). În cadrul acestui proiect finanțat de Comisia Europeană, ADR Centru este partener care urmărește să-și maximizeze șansele de a realiza la nivel regional o cât mai bună strategie de specializare inteligentă. Cei circa 40 de participanți au discutat despre planurile de acțiune privind îmbunătățirea RIS3, pe baza variantei revizuite a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru. În acest document sunt prevăzute direcțiile de dezvoltare inovative ale Regiunii Centru, în corelare cu documentele de planificare și programare naționale. Aceste documente de programare pot fi accesate pe pagina de internet gestionată de ADR Centru, respectiv www.regio-adrcentru.ro.

Concret, prin aceste strategii ADR Centru intenționează să poziționeze cât mai bine regiunea noastră pe piețe specifice, să îmbunătățească gradul de atragere a investițiilor private și creeze o adevărată marcă regională, în cel puțin un sector de economic. Un procent important al finanțărilor europene în actuala perioadă și în viitoarea perioadă de programare, 2020-2027, este centrat pe valorificarea competitivității locale și regionale. În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 finanțează proiectele de specializare inteligentă, pe baza Documentului Cadru Regional pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională. Acest document fundamentează domeniile regionale de specializare inteligentă în sensul orientării acestora către sectoare economice clare și identifică tipurile de servicii pentru care s-ar putea obține finanțare de către Instituțiile acreditate de Transfer Tehnologic și de către IMM-urile care implementează un rezultat al transferului tehnologic. Practic, în acest domeniu, vor fi finanțate proiectele ce propun crearea, modernizarea și extinderea entităților de inovare şi transfer tehnologic (inclusiv parcurile științifice și tehnologice), precum și dotarea cu echipamente a acestora (bunuri, servicii şi dotări independente), respectiv achiziționarea de servicii tehnologice specifice.

Membrii CRI Centru au dezbătut, în întâlnirea lor de la Alba Iulia, recomandările partenerilor internaționali ai ADR Centru privind îmbunătățirea procesului de descoperire antreprenorială și au avizat raportul întâlnirii de descoperire antreprenorială pe domeniul „Turism balnear, medicină preventivă şi recuperatorie”. Un punct distinct l-a constituit informarea privind direcțiile propuse de Comisia Europeană în ce privește politica de coeziune pentru noua perioadă de programare 2021-2027.