Seminar de lansare regionala a domeniului de finantare pentru infrastructura sociala dedicata varstnicilor

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a lansat azi, 26 ianuarie 2017, la nivel regional, apelul de proiecte pentru finantarea infrastructurii sociale destinate varstnicilor. Acest eveniment a avut rolul de a informa potentialii beneficiari ai apelului de proiecte destinat grupului vulnerabil persoane varstnice, despre noile posibilitati de investitii in domeniu. Fondurile disponibile pe acest apel de proiecte la nivel regional sunt de 3,7 milioane euro.

Apelul de proiecte din cadrul Prioritatii de Investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale-persoane varstnice”, a fost lansat in data de 27.12.2016, depunerea de proiecte fiind posibila timp de 6 luni, incepand din  28.02.2017, ora 12:00, pana in 29.08.2017, ora 12,00. Cererile de finantare se vor depune exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. Prin aceste proiecte se pot finanta centrele sociale fara componenta rezidentiala destinate persoanelor varstnice (respectiv acele persoane care au peste 65 ani), dar si centrele de zi, unitatile de ingrijire la domiciliu si cantinele sociale. In acest sens, se finanteaza atat reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii centrelor sociale fara componenta rezidentiala existente cat si a cladirilor in care se infiinteaza noi centre sociale fara componenta rezidentiala.

Peste 70 de persoane au participat la aceasta reuniune de lucru organizata de ADR Centru, pentru informarea potentialii beneficiari ai acestei Prioritati de Investitii de la nivelul Regiunii Centru, in vederea accesarii cu succes a fondurilor disponibile. In cadrul intalnirii, s-au discutat conditiile specifice de eligibilitate si a aspecte privind depunerea proiectelor. Seminarul de informare a inclus si o prezentare generala a Programului Operational Regional 2014-2020, precum si o prezentare a aplicatiei MySMIS. Rata de cofinantare pentru un proiect este de minim 2% din totalul valorii eligibile a proiectului.

”Acest domeniu este foarte important pentru acea componenta a societatii care se ocupa de problemele persoanelor de varsta a III-a. In perioada precedenta de finantare, 2007-2013, domeniul social, care a grupat investitiile in infrastructura pentru varstnici, dar si in structurile destinate persoanelor cu dizabilitati sau pentru copiii si tinerii defavorizati au fost foarte importante pentru comunitatile locale. Am sustinut la nivel regional investitii totale de aproape 16 milioane euro, prin 24 de proiecte, care au dus la modernizarea si dezvoltarea a 34 de centre sociale, care ofera acum servicii pentru aproape 5000 de persoane in intreaga regiune. Aceste premise, precum si atentia de care s-a bucurat seminarul de azi, ne indreptatesc sa credem ca si in aceasta perioada de finantare se vor atrage integral resursele europene pe care le gestionam, in folosul cetatenilor Regiunii”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

 Informatii utile pentru potentialii solicitanti de fonduri pe Prioritatea de Investitii 8.1/8.3

Bugetul acestui apel de proiecte este alocat din POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii 8.1 „Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale”, prin Obiectivul Specific 8.3 „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale-persoane varstnice”.

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme. Solicitantii de finantare pot fi: Unitati administrativ-teritoriale, dar si alte entitati de drept public; Entitati de drept privat, respectiv asociatii si fundatii, unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania; Parteneriate intre oricare dintre entitatile mentionate mai sus. Este important ca solicitantul de finantare, sau unul dintre parteneri, sa fie furnizor de servicii sociale acreditat in conditiile legislatiei nationale aplicabile in vigoare si sa aiba o vechime de cel putin un an de la infiintare, la data depunerii cererii de finantare.

Valorile minime si maxime ale proiectelor difera, in functie de tipul investitiei. Pentru unitati de ingrijire la domiciliu,valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 50.000 euro si 150.000 euro cu TVA. Pentru centre de zi, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 500 000 euro cu TVA. Pentru cantine sociale, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 500 000 euro cu TVA. Pentru centre de zi si unitati de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 700 000 euro cu TVA. Pentru cantina sociala si unitate de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 700 000 euro cu TVA.  Pentru centru de zi si cantina sociala in acelasi proiect, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 900 000 euro cu TVA.  Pentru centru de zi, cantina sociala si unitate de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, valoarea eligibila va fi cuprinsa intre 100 000 euro si 950 000 euro cu TVA.

Apelul POR 8/8.1/8.3/A/1 este complementar apelului ”Bunicii Comunitatii – Servicii sociale si socio-medicale pentru varstnici”, lansat spre consultare in 9 decembrie 2016, in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, la Axa Prioritara 4/ Prioritatea de investitii 9.II/ Obiectiv specific 4.4. Solicitantul de finantare prin POR 2014-2020 poate prezenta in cererea de finantare, sectiunea Justificare, precum si printr-o fisa de proiect, intentia de a depune un proiect pe Programul Operational Capital Uman, in vederea asigurarii resursei umane ce va acorda serviciile sociale in infrastructura care raspunde obiectului proiectului.

Alba Iulia , 26.01.2017

8-1_V_1 8-1_V_2 8-1_V_3 Foto-1 Foto-3 Foto-4