Seminar regional pentru informarea potentialilor beneficiari POR 2014-2020

Joi, 26 ianuarie 2017, Sala de Conferinte a Hotelului Parc din Alba Iulia va gazdui, incepand cu ora 10:00, seminarul regional de lansare a finantarilor pentru modernizarea infrastructurii sociale destinate varstnicilor. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitatea sa de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, va informa potentialii beneficiari ai apelului de proiecte destinat grupului vulnerabil persoane varstnice, despre noile posibilitati de investitii in domeniu.

Acest apel de proiecte din cadrul Prioritatii de Investitii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale-persoane varstnice”, a fost lansat in data de 27.12.2016, depunerea de proiecte urmand sa inceapa din data de 28.02.2017, ora 12:00. Acest apel de proiecte se va inchide in 29.08.2017, ora 12,00. Cererile de finantare se vor depune exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Prin aceste proiecte se pot finanta centrele sociale fara componenta rezidentiala destinate persoanelor varstnice (respectiv acele persoane care au peste 65 ani), dar si centrele de zi, unitatile de ingrijire la domiciliu si cantinele sociale. In acest sens, se finanteaza atat reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii centrelor sociale fara componenta rezidentiala existente cat si a cladirilor in care se infiinteaza noi centre sociale fara componenta rezidentiala.

Prin aceasta reuniune de lucru, ADR Centru va pregati potentialii beneficiari ai acestei Prioritati de Investitii de la nivelul Regiunii Centru, in vederea accesarii cu succes a fondurilor disponibile, in valoare de 3,7 milioane euro. In cadrul intalnirii, ADR Centru va aduce la cunostinta publicului interesat conditiile specifice de eligibilitate si a aspectele concrete privind depunerea proiectelor si identitatea vizuala a acestora. Seminarul de informare cuprinde o prezentare generala a Programului Operational Regional 2014-2020, o prezentare a Ghidului specific pentru Prioritatea de Investitii 8.1/8.3, o prezentare a aplicatiei MySMIS, precum si prezentarea Manualului de Identitate Vizuala Regio 2014-2020, referitoare la implementarea activitatilor de informare si comunicare, pentru proiecte.

Informatii de background privind Prioritatea de Investitii 8.1/8.3

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme. Solicitantii de finantare pot fi: Unitati administrativ-teritoriale, dar si alte entitati de drept public; Entitati de drept privat, respectiv asociatii si fundatii, unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania; Parteneriate intre oricare dintre entitatile mentionate mai sus. Este important ca solicitantul de finantare, sau unul dintre parteneri, sa fie furnizor de servicii sociale acreditat in conditiile legislatiei nationale aplicabile in vigoare si sa aiba o vechime de cel putin un an de la infiintare, la data depunerii cererii de finantare.

Rata de cofinantare pentru un proiect este de minim 2% din totalul valorii eligibile a proiectului. Valorile minime si maxime ale proiectelor difera, in functie de tipul investitiei. Pentru unitati de ingrijire la domiciliu,valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 50.000 euro si 150.000 euro cu TVA. Pentru centre de zi, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 500 000 euro cu TVA. Pentru cantine sociale, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 500 000 euro cu TVA. Pentru centre de zi si unitati de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 700 000 euro cu TVA. Pentru cantina sociala si unitate de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 700 000 euro cu TVA.  Pentru centru de zi si cantina sociala in acelasi proiect, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 900 000 euro cu TVA.  Pentru centru de zi, cantina sociala si unitate de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, valoarea eligibila va fi cuprinsa intre 100 000 euro si 950 000 euro cu TVA.

Apelul POR 8/8.1/8.3/A/1 este complementar apelului ”Bunicii Comunitatii – Servicii sociale si socio-medicale pentru varstnici”, lansat spre consultare in 9 decembrie 2016, in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, la Axa Prioritara 4/ Prioritatea de investitii 9.II/ Obiectiv specific 4.4. Solicitantul de finantare prin POR 2014-2020 poate prezenta in cererea de finantare, sectiunea Justificare, precum si printr-o fisa de proiect, intentia de a depune un proiect pe Programul Operational Capital Uman, in vederea asigurarii resursei umane ce va acorda serviciile sociale in infrastructura care raspunde obiectului proiectului.

Bugetul acestui apel de proiecte este alocat din POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii 8.1 „Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale”, prin Obiectivul Specific 8.3 „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale-persoane varstnice”.

Alba Iulia, 20.01.2017