Servicii sociale moderne, prin Centre de zi și la domiciliu

REGIO și Asociația CARITAS îmbunătățesc viața vârstnicilor din Miercurea Ciuc

Vârstnicii din municipiul Miercurea Ciuc vor beneficia de o nouă investiție REGIO în domeniul social, ca urmare a semnării – de către domnul Peter Gyorgy, Directorul Asociației Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială și de domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru – a proiectului finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru extinderea și modernizarea imobilului de pe fosta stradă Szek din Miercurea Ciuc, unde vor fi oferite două tipuri de servicii sociale pentru seniorii orașului, respectiv în cadrul unui Centru de zi, care va fi și o bază pentru îngrijire la domiciliu a vârstnicilor. Practic, cu fonduri totale de peste 470.000 euro, se va amenaja un centru de îngrijire fără componentă rezidențială, pentru a crește cu cel puțin 10% numărul persoanelor vârstnice care vor beneficia de servicii adaptate cerințelor actuale.

Proiectul Reabilitarea, extinderea și dotarea clădirii din municipiul Miercurea Ciuc pentru înființarea unui centru de zi pentru vârstnici și a unei unități de îngrijire la domiciliu a fost semnat la sediul ADR Centru din Alba Iulia, are o valoare totală de 2.199.797,89 lei, din care 2.148.804,73 sunt fonduri nerambursabile din surse europene și de la bugetul de stat, iar lucrările vor fi gata până la 31 ianuarie 2021. Finanțarea este acordată în cadrul Axei Prioritare 8 a Programului REGIO 2014-2020, pentru investiții în infrastructura socială care contribuie la dezvoltare, la nivel regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială, prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale.

Obiectivul general al cererii de finanțare pregătite de Asociația Caritas urmărește creșterea calității vieții și creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoane vârstnice în municipiul Miercurea Ciuc, prin realizarea acestui centru social care va asigura două tipuri de servicii sociale.

Investițiile în domeniul social în toate localitățile sunt mai mult decât necesare. În acest caz, o organizație neguvernamentală sprijină administrația publică și utilizează fonduri europene pentru a oferi servicii publice performante pentru comunitate. Starea de sănătate a populației, problemele vârstnicilor, multe discrepanțe în societate, contribuie la scăderea calității vieții și a serviciilor oferite persoanelor de vârsta a treia. De aceea, acest gen de investiții, prin care se asigură suport persoanelor care au nevoie de el, este foarte bine primit în comunitate. La nivelul Regiunii Centru avem deja contractate zece astfel de proiecte, a căror valoare totală este de peste cinci milioane euro și prin care se vor îmbunătăți condițiile de viață pentru mai mult de 2.000 de vârstnici”, a precizat, după evenimentul de semnare a acestui contract de finanțare, domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Locul de implementare al proiectului este în municipiul Miercurea Ciuc – pe str. Câmpul Mare, nr. 138 (fosta str. Szek, nr. 155) – din județul Harghita. Corpul clădirii existente va fi reparat și reabilitat, iar modificările structurale vor include extinderea acestui corp, amenajarea unor grupuri sanitare pentru public și personal, realizarea incintei pentru centrala termică și înființarea spațiului destinat unității de îngrijire la domiciliu. Se va reabilita anvelopa clădirii existente și se va interveni la îmbunătățirea întregului aspect exterior al clădirii. În toate spațiile este prevăzută o nouă instalație electrică, realizată conform necesităților funcționale, fiind prevăzută și instalarea unui sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice, cu contorizare bidirecțională. Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza prin intermediul centralei termice cu combustibil gazos și prin intermediul unui sistem de panouri solare. Sistemul este astfel proiectat încât să acorde prioritate producerii din energie solară și numai dacă este necesar va intra în funcțiune producerea clasică. Din suprafața totală a imobilului, de peste 3.400mp, din care construcția ocupă aproximativ 13%, noua clădire va avea o suprafață desfășurată de peste 263mp, din care componenta ”Centru de zi” va ocupa aproximativ 217mp, diferența fiind alocată Unității de îngrijire la domiciliu. De asemenea, pentru a asigura prestarea unor servicii sociale de calitate, în cadrul proiectului este propusă dotarea centrului cu echipamentele și obiectele de inventar necesare pentru ambele tipuri de servicii sociale.