Sesiuni de informare privind lansarea unui nou apel de proiecte aferent priorității de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru organizează sesiuni de informare pentru potențiali beneficiari din Regiunea Centru cu privire la condițiile de accesare a apelului de proiecte destinat microîntreprinderilor din cadrul POR 2014-2020.

Sesiunile de informare vor avea loc după calendarul următor:

Nr. crt. Localitate Dată eveniment Județul căruia se adresează seminarul
1 Brașov 15 mai 2019 Brașov, Covasna
2 Alba Iulia 16 mai 2019 Alba, Sibiu
3 Tîrgu Mureș 21 mai 2019 Mureș, Harghita

În cadrul evenimentului vor fi prezentate condițiile de finanțare aplicabile în cadrul apelului, regulile de identitate vizuală valabile pentru POR 2014-2020, alte servicii pentru dezvoltarea afacerilor și inovare oferite de ADR Centru ca membru al rețelei Enterprise Europe Network şi vor fi acordate răspunsuri la întrebările formulate de cei prezenți pe temele menționate. Vezi Agenda (link-ul spre Agendă). Locația evenimentelor va fi publicată ulterior pe pagina de internet www.regio-adrcentru.ro și va fi transmisă pe email celor care s-au înscris la întâlniri.

Prin intermediul Priorității de Investiții 2.1 A vor putea solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care:

  • se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line, localizate în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare
  • a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
  • a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro iar valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, este de 200.000 euro. Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Acest apel de proiecte este unul competitiv. Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://wvw.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul 8 iulie, ora 12:00 – 8 noiembrie 2019, ora 12:00.

Persoanele interesate să participe la aceste sesiuni de informare sunt rugate să completeze formularul de înregistrare on-line, disponibil la următorul link: https://forms.qle/11wVLABJh15uKkC88.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon – 0358 401276, int. 421 – 426 sau prin intermediul adresei de email: programe@adrcentru.ro.