Situatia proiecte depuse in cadrul ADR Centru pe axe prioritare ale programului Regio

Programul Operational Regional (POR) pentru perioada 2007-2013 este un document strategic de programare elaborat de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, si aprobat de Comisia Europeana, prin care este stabilita o strategie de dezvoltare regionala. Acest obiectiv se realizeaza printr-o alocare diferentiata a fondurilor pe regiuni, in functie de gradul de dezvoltare a acestora si printr-o stransa corelare cu actiunile realizate in cadrul Programelor Operationale Sectoriale.

Regiunii Centru i-au fost alocate prin Programul Operational Regional 483,62 milioane Euro reprezentand 10,90% din totalul fondurilor derulate prin POR. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Sunt 5 axe prioritare disponibile finantarii proiectelor elaborate de catre diferiti beneficiari pornind de la Autoritati Publice Locale, ONG-uri si IMM-uri, unitati de cult, etc. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare regionala.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru este organism intermediar in cadrul Programului Operational Regional si reprezinta organizatia unde se depun si se evalueaza cererile de finantare prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile structurale, alocate Regiunii Centru prin acest program. Fondurile structurale sunt alocate Romaniei, implicit Regiunii Centru, de catre Uniunea Europeana dupa aderarea la UE, 01 ianuarie 2007, prin intermediul Programului Operational Regional, pentru dezvoltare regionala.

La data de 31.12.2016 situația în cadrul Programului Operațional Regional REGIO 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru (ce include și proiectele de Asistență tehnică), a fost următoarea:

  • 1200 proiecte depuse;
  • 499 proiecte contractate;
  • 76 proiecte în lista de rezervă;
  • 5 proiecte în implementare, declarate nefuncționale, cu termen de finalizare 31.12.2018;
  • 62 proiecte reziliate;
  • 432 proiecte finalizate;
  • 394,75 milioane euro cheltuiți;
  • 82,03% Grad absorbție (1 euro = 4,4505 lei)

Situatia-proiectelor-REGIO-din-Regiunea-Centru-dec-2016-Axa-prioritara-1.pdf Situatia-proiectelor-REGIO-din-Regiunea-Centru-dec-2016-Axa-prioritara-2.pdf Situatia-proiectelor-REGIO-din-Regiunea-Centru-dec-2016-Axa-prioritara-3.pdf Situatia-proiectelor-REGIO-din-Regiunea-Centru-dec-2016-Axa-prioritara-4.pdf Situatia-proiectelor-REGIO-din-Regiunea-Centru-dec-2016-Axa-prioritara-5.pdf Situatia-proiectelor-REGIO-din-Regiunea-Centru-dec-2016.pdf