Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș primește fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea condițiilor profesionale de studiu

Azi la Alba Iulia, peste 6 milioane de euro fonduri nerambursabile au fost alocate Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie din Târgu Mureş, pentru reabilitarea și modernizarea clădirii principale. Rectorul Universității, profesor universitar doctor Leonard Azamfirei, alături de directorul general al ADR Centru, domnul Simion Crețu,  au semnat contractul de finanțare care asigură fondurile necesare pentru a moderniza și îmbunătăți condițiile de studiu a celor peste 8500 de studenți. Fondurile nerambursabile necesare pentru realizarea proiectelor sunt alocate din bugetul Regiunii Centru al POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 10.1A, Obiectivul specific 10.3 

Proiectul de reabilitare, modernizare și echipare a clădirii C3 din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș va asigura condițiile necesare pentru o pregătire profesională de calitate și  relevantă pentru nevoile pieței muncii în domeniul medicinii și sectoarelor economice competitive: sănătate și produse farmaceutice, fitofarmaceutică și biotehnologii. Proiectul prevede modernizarea spatiilor educaționale și eficientizarea energetică a clădirii. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea formării cercetătorilor post-doctoranzi în medicină prin furnizarea unor programe de cercetare post-doctorală. Valoarea totală a proiectului este de 49.289.221,40, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate pentru realizarea investițiilor este de 29.400.000 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (aproximativ: 6.320.813,54 Euro). Proiectul de față presupune dezvoltarea și modernizarea infrastructurii Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, ținând cont de tendințele de dezvoltare economică în raport cu cerințele pieței. Clădirea principală a Universității a fost construită între anii 1906-1907 de către primăria orașului. Este destinată pentru spații de învățământ universitar și post-universitar, cu specific de medicină și adăpostește în principal activitățile didactice specifice facultăților de medicină și farmacie și funcțiunile anexă acestora. Acoperișul și fațadele se prezintă într-o stare destul de bună, dar la nivelul soclului există infiltrații cauzate în principal de înălțarea nivelului de călcare în curțile interioare. Toate căile de acces, coridoare și scări laterale de la demisol până la etajul III, sunt într-o stare precară din punctul de vedere al nevoilor actuale: pereții neigienizați, pardoseli învechite, toate categoriile de instalații învechite, tâmplăriile degradate (uși, tocuri de ușa, mobilier, etc). De asemenea, starea actuală a încăperilor (laboratoare, săli de curs, sală festivă, birouri, vestiare, etc.) nu mai corespunde desfășurării în condiții normale a activităților didactice, iar numărul sălilor de curs și al laboratoarelor, etc este mult subdimensionat fata de numărul de utilizatori.

”Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș este o universitate de prestigiu din sistemul românesc de învățământ superior, cu un ritm de dezvoltare dinamic, cu mecanisme manageriale eficiente și cu stabilitate administrativă. Finanțarea acestui proiect va asigura premisele creșterii calității și performantei științifice în domenii relevante sectoarelor economice competitive, ca și parte a sistemului românesc de învățământ. O infrastructură educațională adecvată este esențială pentru construirea de abilitați sociale, dezvoltarea competențelor profesionale și a capacitații de integrare socio-profesională pentru fiecare individ. Această investiție va avea ca rezultat sporirea capacității Universității de a anticipa și a răspunde cerințelor pieței privind standardele și calitatea academică, de a dezvolta noi programe, beneficiind de tehnologie și echipamente moderne, pentru a oferi studenților competențe cros-disciplinare”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Până în 31.10.2021, data estimată pentru finalizarea proiectului, se vor realiza lucrări de reabilitare, modernizare și echipare a  clădirii, pe o suprafață de 16.192 mp, respectiv demisol, trei etaje și pod. Recompartimentări, crearea de noi spații sau săli, înlocuirea tâmplăriei, amenajarea curților interioare, reorganizarea grupurilor sanitare existente, extinderea clădirii, lift nou, platformă de ridicare, infochioșc, lucrări de igienizare, reparare la pereți, tavane, lucrări de restaurare a mobilierului și a balustrăzilor, reabilitarea placajului, restaurarea finisajelor originale ale pardoselilor, înlocuirea finisajelor inadecvate din spațiile aferente laboratoarelor și termoizolarea clădirii, reprezintă o listă scurtă a modificărilor ce vor realizate din buget.

Localizată în mijlocul Transilvaniei și având o tradiție de peste 70 de ani de învățământ medico-farmaceutic, Universitatea, de-a lungul timpului și-a dezvoltat programele de studii, având 35 programe de studiu la nivel de licență, 31 programe de studii la nivel de masterat, precum și studii doctorale și postuniversitare în care se predă în limbile română, maghiară și engleză. Universitatea dispune de o baza de învățământ completă formată din spații didactice, laboratoare, numeroase facilitați pentru studenți, care, împreună, dau imaginea unei universități moderne, cu o activitate complexă. Nivelul de educație este factorul-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică, productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung, pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Iar această investiție, care are undă verde de azi, se face într-un domeniu cu potențial de creștere care contribuie la creșterea angajabilității generațiilor noastre de absolvenți, în sectoare competitive și cu specializări inteligente” a declarat domnul profesor universitar doctor Leonard Azamfirei, Rectorul Universității Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș.