Parte din artera principală rutieră a municipiului Tîrgu Mureș, va avea un serviciu eficient de transport public de călători

Noi investiții din fondurile nerambursabile REGIO

Un nou contract de finanțare nerambursabilă semnat de către ADR Centru și Primăria Municipiului Tîrgu Mureș, va asigura investirea a peste 31 milioane de lei pentru un serviciu eficient de transport public în zona Vest – Centru a localității, până în decembrie 2023. Contractul de finanțare nerambursabilă semnat de către primarul municipiului Tîrgu Mureș, domnul Dorin Florea și domnul Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, prevede refacerea infrastructurii de pe principala arteră rutieră ce străbate municipiul, strada Gheorghe Doja, precum și o parte din străzile laterale, pe o suprafață de peste 100.000 mp. Fondurile nerambursabile alocate provin din bugetul POR 2014-2020, gestionat la nivel regional de ADR Centru.

Detalii contract de finanțare:

Proiectul cu titlul „„Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – Centru a Municipiului Tîrgu Mureș” are o valoare totală de 31.837.958,79 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 25.590.406,45 lei, respectiv 5.672.963,98 Euro. Fondurile nerambursabile solicitate sunt alocate din bugetul aferent Regiunii Centru pentru Axa Prioritară 4 a Programului Operațional Regional 2014-2020, Obiectiv specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ, prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Municipiul Tîrgu-Mureș urmărește prin proiectele de dezvoltare urbană pe care le realizează, să încurajeze tranziția cetățenilor de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, pe utilizarea bicicletei sau a transportului public în comun ca mijloace de deplasare, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Pentru atingerea acestui obiectiv am semnat deja mai multe contracte de finanțare, municipiul având la dispoziție un buget de peste 31 milioane euro fonduri nerambursabile Regio, în perioada 2014-2020. Aceste proiecte de mobilitate urbană sunt completate și de alte proiecte ce vizează modernizarea infrastructurii sociale sau școlare din municipiu, dar și de extinderea spațiilor verzi sau construirea de spații de agrement. În vederea dezvoltării orașului și a creșterii calității vieții locuitorilor, este necesară asigurarea unui sistem de transport eficient și durabil, care va susține atât reducerea emisiilor de carbon și un trafic mai fluid, dar și dezvoltarea economică a municipiului”,  a  declarat domnul Simion  Crețu,  director  general  ADR Centru.

Descrierea investiției:

Proiectul de finanțare propune un complex investițional cu mai multe tipuri de lucrări de modernizare ce vizează carosabilul, zonele pietonale, infrastructura velo și aliniamente de spațiu verde și vegetație, amplasate pe traseul Gheorghe Doja și o parte din străzile laterale.

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului este prevăzută refacerea părții carosabile pe o lungime de 3,87 km. Respectiv, tronsonul Str. Budiului – Piața Victoriei va fi prevăzut cu două benzi pe sens. Pe acest tronson, banda dedicată de transport pentru circulația autobuzelor nu va fi separată fizic de carosabil, dar se va marca distinct pentru traficul în comun, în perioada orelor de vârf, 7:00 – 9:00 și 14:00 – 17:00, mijloacele de transport în comun având prioritate. Pe tronsonul Str. Recoltei – Str. Budiului vor fi prevăzute două benzi pe sens de 3,5 m lățime și o bandă separată cu lățimea de 3m, dedicată circulației mijloacelor de transport public. Se vor amenaja trotuare pe o suprafață de 13.986 mp. Suprafața aferentă trotuarelor se va realiza pe amplasamentul trotuarului existent, iar lățimea va fi variabilă, între 1,5 – 5 m.

Tot din bugetul proiectului sunt prevăzute lucrări de execuție de piste de cicliști pe o suprafață de 1.992 mp. Pentru pistele destinate traficului velo, acestea se vor delimita de suprafața carosabilă cu borduri prefabricate, respectiv cu stâlpi de delimitare. Pistele pentru cicliști se vor separa de suprafața carosabilă prin colorarea distinctă cu culoarea verde. Se vor delimita cu marcaj continuu către zona pietonală rămasă pe trotuar, cu separatoare fizice de zona verde și cu stâlpi de partea carosabilă a străzii. De asemenea, pe parcursul implementării proiectului, se vor amenaja și intersecțiile existente pe stradă, astfel încât pistele pentru cicliști să aibă continuitate.

Zona intersecțiilor de străzi și trecerile pentru pietoni se vor amenaja conform normativelor. În zona intersecțiilor cu străzile laterale, între carosabil și trotuar se vor monta parapeți pietonali pe trotuar în vederea descurajării trecerii pe loc nepermis. Se vor înlocui 310 guri de scurgere existente și se vor proiecta noi guri de scurgere, dacă acestea sunt necesare pentru evacuarea apelor de pe suprafața carosabilă. Se vor  folosi 5.208 elemente de rampă pentru realizarea a 217 accese. Între suprafața carosabilă și trotuare/piste de cicliști se va amenaja zona verde prin menținerea spațiului existent, respectiv pe o suprafață de 2.176 mp. Tot din bugetul proiectului mai sunt prevăzute lucrări de modernizare a instalației de iluminat public și construirea de canalizații rețele subterane, precum și montarea de corpuri de iluminat pentru trecerile de pietoni.

Data estimată de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2023.