Turismul si industria textila, analizate pentru elaborarea concept note-ului Regiunii Centru

ADR Centru a continuat dezbaterile la Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe

Problemele și soluțiile de îmbunătățire din domeniul turismului și balneoturismului, al industriei textile și a confecțiilor, activități economice care au impact major în dezvoltarea celor șase județe din Regiunea Centru, au fost abordate pe parcursul a două zile în cadrul sesiunilor de dezbateri organizate de către ADR Centru. Analize pe idei de proiecte pentru creșterea competitivității și dezvoltarea turismului și a balneoturismului au fost dezbătute în 04 octombrie 2016 la Miercurea Ciuc, iar la Sfântu Gheorghe, în 6 octombrie  2016, s-au dezbătut problemele din industria textilă și a confecțiilor, inclusiv propunerile de rezolvare a lor.  

Este cea de-a patra săptămână de dezbateri pentru elaborarea documentului de planificare Concept Note Regional, când s-au reunit reprezentanții autorităților publice locale, ai mediului de afaceri, ai structurilor de cercetare, dar și reprezentanții mediului universitar din cele șase județe ale Regiunii Centru.

Sesiunea de dezbateri cu reprezentanții grupurilor tematice din sectorul turism și balneoturism din 4 octombrie 2016, a avut loc în Miercurea Ciuc, datorită faptului că județul Harghita deține un potențial balnear valoros. Cu toate că județele Regiunii Centru dețin numeroase resurse naturale, atractivitatea turistică este influențată negativ de câteva componente ale ofertei turistice. Circa 20 de participanți au discutat la sediul Consiliul Județean Harghita despre cum pot fi depășite problemele printr‐o abordare SMART de creștere a competitivității, fiind abordate teme pentru îmbunătățirea modului defectuos de exploatare a resurselor, inclusiv datorită gradului scăzut de cunoaștere a resurselor naturale, valoarea estetică redusă a cadrului natural, a gradului ridicat de uzură fizică și morală al bazelor de cazare și tratament și diversitatea redusă a structurilor de alimentație publică. Alte disfuncționalități în sistem identificate și propuse ca posibile teme de proiecte finanțate cu fonduri europene vizează densitatea mare a construcțiilor în spații publice locuibile, numărul redus, calitatea slabă și diversitatea necorespunzătoare a structurilor de agrement din majoritatea stațiunilor, comerțul general și specific necorespunzător, calitatea improprie a dotărilor de infrastructură.

Consiliul Județean Covasna a găzduit, în 6 octombrie 2016, o sesiune de dezbateri cu reprezentanții grupurilor tematice din domeniul industriei textile și a confecțiilor. Reuniunea de lucru organizată de ADR Centru în municipiul Sfântu Gheorghe a adus în discuție o temă care joacă  un rol major în ceea ce privește oferta de locuri de muncă și asigurarea unei rate crescute a ocupării. Potrivit datelor statistice oficiale, în anul 2013, în Regiunea Centru, numărul mediu de angajați din industria textilă și a confecțiilor depășea 27.000 persoane, majoritatea femei,  fiind mai mic cu 11.000 persoane față de anul 2008. La discuțiile privind modul cum ar putea fi dezvoltat acest domeniu economic au participat circa 30 de persoane. Locația acestei dezbateri a fost selectată deoarece industria textilă și de confecții deține aproximativ o treime din numărul de angajați din industria prelucrătoare a județului Covasna și aproape un sfert din forța de muncă angajată în industria prelucrătoare a județului Harghita. Utilizarea a produselor textile în alte domenii, respectiv auto, construcții, dar și valorificarea deșeurilor din industrie, au fost menționate de cei prezenți ca fiind soluții viabile pentru rezolvarea problemelor acestor sectoare economice.

 ”Crearea unui brand și a unei baze de date regionale în domeniul apelor minerale a fost o solicitare a celor care au participat la discuțiile pe domeniul turismului. În plus, armonizarea proiectelor de dezvoltare a stațiunilor balneare și ale diferiților operatori economici, pe baza unei viitoare strategii regionale în domeniul balnear, pentru dezvoltarea acestui sector economic, au fost soluțiile identificate de cei prezenți la întâlnirea de la Miercurea Ciuc. După cum am putut observa, în majoritatea abordărilor practice, inclusiv la Sfântu Gheorghe, pe domeniul industriei textilelor, apare constant o problemă, și anume scăderea forței de muncă , dar și necesitatea de a forma și califica personalul încă din timpul școlii. Atât problemele, cât și soluțiile discutate în cadrul acestor dezbateri, vor fi preluate și integrate în documentele noastre de planificare regională și vor fi transmise reprezentanților autorităților publice locale, pentru a fi luate în considerare, în momentul în care vor pregăti proiecte pentru a solicita fonduri nerambursabile, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Sesiunile de dezbateri pentru elaborarea Concept Note-ului vor continua în săptămâna care urmează. Acest document strategic este important pentru implementarea Axei Prioritare 1 – Promovarea transferului tehnologic prin POR 2014-2020. Prin intermediul acestei Axe Prioritare se vor finanța activitățile specifice pentru dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic, implicit și a centrelor de competență, în concordanță cu Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare și cu Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru.

Calendarul reuniunilor de lucru ale grupurilor tematice pentru elaborarea Concept Note-ului Regional este publicat pe paginile de internet www.regio-adrcentru.ro și www.adrcentru.ro.