Un nou proiect REGIO în valoare totală de peste 2,2 milioane euro pentru modernizarea ambulatoriului spitalului orășenesc

În inima Țării Moților, la Abrud-Alba

După mai puțin de un deceniu de la precedentul proiect REGIO, edilii din Abrud – județul Alba, au pregătit și depus la ADR Centru, în vederea finanțării prin Axa Prioritară 8 a Programului Operațional Regional 2014-2020, un nou proiect pentru finanțarea sistemului medical din oraș. Prin această nouă inițiativă se vor investi fonduri europene în vederea creșterea calității serviciilor medicale și pentru îmbunătățirea accesului persoanelor sărace la serviciile de îngrijire medicală primară. Cererea de finanțare cu titlul ”Reabilitare, modernizare și extindere ambulatoriu cu înglobare clădire C8 (propusă pentru schimb de destinație din magazie în ambulatoriu) și amenajare”, are o valoare totală de 10,7 milioane lei, iar contractul de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost semnat azi la sediul ADR Centru din Alba Iulia de către primarul din Abrud, domnul Nicolae Simina, în prezența directorului general ADR Centru, domnul Simion Crețu.

 Proiectul urmărește modernizarea, reabilitarea și extinderea corpului de clădire ambulatoriu, prin schimbarea destinației unei clădiri existente și transformarea acesteia într-una destinată activității medicale; creșterea calității serviciilor oferite în cadrul secțiilor ambulatoriului, dar și creșterea gradului de accesibilitate în spațiile aferente ambulatoriului. Aceste elemente sunt în acord cu prevederile Ghidului de finanțare pentru Prioritatea de Investiții 8.1 din cadrul POR 2014-2020, care prevede dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, pentru reducerea inegalităților în privința stării de sănătate a cetățenilor și promovează incluziunea socială, prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale și de sănătate publică. Fondurile europene sprijină astfel creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate.

Orașul Abrud, cu o istorie multimilenară în domeniul mineritului în inima Țării Moților, mai are acum doar puțin peste 5000 de locuitori, datorită depopulării masive a zonei montane a Apusenilor. Populația este, în general, îmbătrânită și nu dispune de resurse pentru a apela la servicii medicale din marile centre urbane. Din acest motiv, edilii au pregătit această a doua cerere de finanțare pentru îmbunătățirea sistemului medical, după ce, în urmă cu mai puțin de zece ani, au implementat proiectul ”Modernizare, reabilitare și echipare corp clădire ambulatoriu de spital Abrud”, în valoare totală de aproape două milioane lei, finanțat prin REGIO 2007-2013, precursorul actualului program.

Prin acest proiect ne propunem să schimbăm destinația unei clădiri din curtea policlinicii din oraș, să o transformăm din magazie în unitate medicală și să o reabilităm. Această modernizare și extindere, va ridica la standarde europene spațiile ambulatoriului și vor rezulta posibilități crescute de igienizare și sterilizare în activitatea sanitară. Astfel, vom ține sub control bolile transmisibile, într-un spațiu cu frecvență ridicată a accesului public, pentru a reduce potențialele focare de răspândire de germeni. De asemenea, creăm condiții normale, atât pentru efectuarea actului medical cât și din punct de vedere al serviciilor de care beneficiază pacienții ambulatoriului”, a declarat, în momentul semnării acestui contract de finanțare, domnul Nicolae Simina, Primarul orașului Abrud.

Cererea de finanțare pentru proiectul ”Reabilitare, modernizare și extindere ambulatoriu cu înglobare clădire C8 (propusă pentru schimb de destinație din magazie în ambulatoriu) și amenajare” are o valoare totală de 10.699.922,06 lei, din care peste 10,48 milioane lei – respectiv 98% din cheltuielile eligibile ale proiectului, aproximativ 2,25 milioane euro – sunt fonduri nerambursabile. Data limită pentru finalizarea proiectului este prevăzută la finele lunii iulie 2022.

În esență, proiectul prevede extinderea actualului ambulatoriu a Spitalului Orășenesc, prin înglobarea clădirii C8, o actuală magazie ce va face parte apoi din ambulatoriul spitalului, pe latura sa de sud-est. Regimul de înălțime al extinderii este de P+1E, iar suprafața construită a extinderii este de 405mp, suprafața sa desfășurată fiind de 880 mp. Investiția presupune și recompartimentarea spațiului interior existent al ambulatoriului, prin desfacerea unor ziduri de compartimentare, realizare goluri în pereți de rezistență și realizare pereți noi din zidărie ușoară. Noua clădire funcțională a ambulatoriului va fi dotată cu un ascensor cu două stații pentru a facilita accesul la etajul clădirii. Prin proiect se propune și dotarea ambulatoriului cu aparatura specifică. Detalii privind obiectivele acestui proiect și activitățile desfășurate se regăsesc în Fișa asociată prezentului material de presă.

”Unitățile medicale din județul Alba beneficiază, prin contractele semnate, de investiții totale cumulate în valoare de peste 17 milioane euro, pentru extinderi și modernizări de clădiri, dar și pentru eficientizare energetică și achiziția de dotări moderne. Realizările sunt posibile datorită accesării de către reprezentanții administrației publice locale a mai multor scheme de finanțare din fonduri europene REGIO pentru investiții în infrastructura de sănătate. Aș dori să subliniez că edilii din Abrud au pregătit această cerere de finanțare având exemplul precedentului proiect REGIO, finalizat în urmă cu câțiva ani. Nu este ușor pentru o localitate cu buget destul de redus să acceseze fonduri europene, dar acest domeniu al sănătății este foarte important, iar oamenii, cei peste 20.000 de locuitori ai întregii zone deservite de ambulatoriul din Abrud, vor ști că administrația locală face eforturi pentru rezolvarea problemelor comunității, utilizând resurse europene, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.