Vechea grădiniță va fi transformată într-o unitate educațională modernă

La Hoghilag – Sibiu

Veste bună pentru părinții și copii din comuna sibiană Hoghilag: în urma semnării aprobării finanțării cu fonduri Regio, peste 50 de preșcolari și cadrele didactice se vor bucura de un spațiu complet modernizat în satul Valchid, unde o clădire desprinsă parcă din romanele lui Dickens va fi complet transformată într-o ”gospodărie săsească”, unde se poate face educație modernă, demnă de acest secol. Primarul comunei Hoghilag, domnul Nicolae Lazăr, a semnat la sediul ADR Centru contractul de finanțare nerambursabilă prin care comuna va dispune de bugetul necesar pentru investiții în modernizarea și extinderea grădiniței din Valchid, dar și pentru dotarea cu echipamente și mobilier de ultimă generație. Proiectul are o valoare totală de peste 1,75 milioane lei, din care peste 1,71 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă alocată. Cererea de finanțare a fost depusă în cadrul Priorității de Investiții 10.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020. Scopul acestor proiecte este de a pune bazele unui proces educațional eficient printr-o infrastructură performantă, mai ales în mediul rural unde condițiile dezvoltării educației de calitate  sunt precare.

Educația preșcolară poate aduce o contribuție importantă la combaterea dezavantajelor care provin din lipsa instruirii corespunzătoare a copiilor. Cele mai eficiente programe de intervenție implica o educație intensivă, timpurie, care se concentrează asupra copilului și se desfășoară în instituții de învățământ adecvate ce au iluminare naturală, grupuri sanitare funcționale,  apă curentă și căldură, mobilier școlar modern și cu acces simplu la surse de informare și programe școlare interactive. Un nivel de educație calitativă nu se poate realiza fără o infrastructură adecvată și corespunzătoare pentru ciclurile educaționale. Deși statutul de persoane cu venituri mici sau care aparțin unor grup minoritare etnice pot să nu fie factori determinanți în dezvoltarea personală, combinația mai multor factori dintre cei menționați poate conduce la apariția unor consecințe serioase asupra dezvoltării copilului.

Proiectul din Valchid-Hoghilag se adresează în special persoanelor aparținând categoriei dezavantajate din acest sat. În prezent, populația dezavantajată a satului Valchid a depășit valoare de 500 persoane de etnie rromă, reprezentând circa un sfert din populația totală a comunei aflate la limita județelor Sibiu și Mureș. Pe traseul DN 14, Mediaș – Sighișoara. Conform datelor preluate de la compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Hoghilag, un număr de aproximativ 21 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani nu sunt înscriși în nici una din unitățile de învățământ din zonă. Datele interpretate din ultimul recensământ și coroborate cu cele de la Școala Gimnazială Hoghilag, indică faptul că numărul de copii neînscriși la nicio unitate de învățământ este în creștere anuală cu aproximativ 20%.

Proiectul ”Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță din localitatea Valchid, com. Hoghilag, județ Sibiu”, al cărui beneficiar este întreaga comunitate locală, are o valoare totală de 1.751.816,84 lei, din care 1.714.816,84  lei (respectiv mai mult de 360.000 euro) reprezintă fondurile nerambursabile alocate din bugetul POR 2014-2020. Termenul de finalizare al proiectului este estimat la data de 30 noiembrie 2023.

Vârsta preșcolară este o perioadă sensibilă în dezvoltarea copiilor. Este perioada în care se pun bazele unor valori și principii sănătoase, când începe educarea copiilor în spiritul unei viitor ce presupune studiu, bune maniere, respect pentru ei, pentru familie și pentru cei din jur. Mai mulți factori socio-economici pot avea un impact negativ consistent asupra dezvoltării psihologice a copiilor și a șanselor ca ei să aibă o carieră școlară de succes, iar printre aceștia se enumeră sărăcia, apartenența la clase sociale defavorizate, analfabetismul funcțional sau nivelul scăzut al educației părinților. Copiii care provin din mediul rural fac parte din grupurile dezavantajate educațional, fapt ce afectează calitatea educației oferite. Fondurile europene sprijină comunele din regiune, unde grădinițele par să fi rămas în urmă cu 20 de ani și care acum pot să se modernizeze, pentru bucuria copiilor și părinților, a declarat Dan Popa, directorul Direcției Organism Intemediar pentru implementarea POR din cadrul ADR Centru.

Acum, clădirea în care funcționează grădinița are o vechime de peste patru decenii, dar pare desprinsă din romanele lui Dickens. Lucrările vor viza demolări și reparații la construcția veche dar și o extindere, care va ține cont de specificul săsesc al zonei și va respecta normativele pentru grădinițe. Noul imobil al grădiniței din Valchid va lua forma unei „gospodării” specifice săsești, cu două curți: în față, pentru primire și activități educative și cea din spate, de după „șură”, pentru joacă, sport și recreere a copiilor. Clădirea păstrată va avea un windfang, un vestiar pentru 2 grupe, o sală multifuncțională, în care se va face și servirea mesei, vestiar și grupuri sanitare dedicate, dar și o încăpere destinată cadrelor didactice și cabinetul medical. Extinderea construcției va adăposti doua săli pentru grupe de 25 copii, cu grupuri sanitare proprii, o cameră de izolare cu baie proprie, și un spațiu comun pentru joacă și activități diverse. Toate căile de acces vor fi adaptate persoanelor cu dizabilități, iar în corpul de clădire rezultat în urma extinderii se va realiza încăperea pentru centrala termică pe combustibil solid.