Vine primăvara și pentru localnicii din Viișoara, Mureș

Pentru cei 90 de elevi ce învață la Școala Gimnazială din Viișoara, Mureș, azi 1 martie 2019, primăvara le aduce și vești bune. Peste trei milioane de lei fonduri nerambursabile vor fi investite pentru modernizarea școlii, pentru săli decente de clasă și mobilier nou. Contractul de finanțare al proiectului depus la ADR Centru a fost semnat de către primarul comunei, domnul Ovidiu Dorel Stoica, și de către directorul general ADR Centru, domnul Simion Crețu. Fondurile solicitate sunt alocate din bugetul regional al POR 2014-2020, Axa Prioritară 10.1, urmând ca investițiile și lucrările de reabilitare și modernizare să se încheie până în octombrie 2020.  

Când vezi condițiile în care studiază și își petrec copilăria acești copii și unde muncesc o parte din viață cadrele didactice ce au rolul de a forma caractere și de a impulsiona creșterea și perfecționarea continuă a generațiilor viitoare, te întrebi cum reușești să insufli valori și principii, la ce exemple să apelezi ca să îi motivezi să nu renunțe. Pentru standarde normale în sălile de clasă, pentru condiții decente, pentru căldură, și lumină, pentru a așeza o fundație mai bună, pentru a crește numărul celor ce doresc să frecventeze școala, pentru șansa la un viitor mult mai bun, pentru astfel de motive acest proiect și fondurile alocate sunt o destinație care vor schimba în bine viitorul pentru localnici și pentru comunitate”, a declarat Simion Crețu, Director general ADR CENTRU.

Proiectul ”Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Viișoara, Județul Mureș”, are o valoare totală de 3,44 milioane lei, din care 3,25 milioane lei reprezintă fondurile nerambursabile alocate, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (cca.719.960,47 euro). Din fondurile alocate se vor realiza lucrări pe terenul situat în satul Viișoara, județul Mureș. Pe acest teren, funcționează în prezent Școala gimnazială Viișoara (clasele 0-IV), clădirea actuală având o suprafață construită de 436mp. În urma realizării investiției, clădirea existentă va fi extinsă cu 243,31 mp, suprafața utilă după extindere fiind de peste 600 mp. În urma reabilitării și extinderii clădirea va avea 6 săli de clasă, 1 laborator de informatică, 1 sală de gimnastică, arhivă, vestiare fete/băieți, grupuri sanitare pentru fete, băieți, profesori și persoane cu handicap, sală profesorală, birou de contabilitate, birou secretariat + direcțiune, cameră tehnică și holuri de acces, absolut necesare desfășurării activității educaționale.

Extinderea infrastructurii va facilita gruparea ciclului de învățământ obligatoriu într-o singură locație și va permite crearea de noi facilitați (laboratoare, sală de gimnastică, grupuri sanitare interioare etc). Demersul pentru asigurarea infrastructurii educaționale de calitate este necesar cu atât mai mult cu cât 70% din școlile care necesită reabilitare se află în mediul rural. Copiii care provin din mediul rural fac parte din grupurile dezavantajate educațional, în primul rând din punctul de vedere al calității educației oferite. Din totalul numărului de copii înscriși în anul școlar 2016 – 2017 la Școala gimnazială Viișoara, 64,44% provin din mediu dezavantajat, atât din punct de vedere al calității educației oferite, cât și din punct de vedere social. Acest lucru este evidențiat în inactivitatea elevilor, strâns legată de rezultatele școlare slabe, de apartenența etnică (etnia romă) și de rezidența în mediul rural.

Clădirea nou proiectată va fi dotată cu instalație electrică (iluminat interior, iluminat exterior, prize, paratrăsnet, curenți slabi: telefonie, internet, cablu TV, iluminat de siguranța, detectare și avertizare în caz de incendiu, sonerie, alarmare antiefracție, supraveghere video), instalații sanitare (interioare, rețele exterioare, instalații stingere incendiu), instalații termice (instalații termice, instalație preparare apă caldă de consum cu panouri solare), necesare pentru crearea celor mai bune condiții de desfășurare a activităților prevăzute. În vederea facilitării accesului în incinta școlii se vor amenaja și locuri de parcare gratuită. Totodată, pentru modernizarea procesului educațional se vor achiziționa materiale educative, mobilier, echipament informatic, se vor achiziționa echipamentele necesare pentru vestiare, materiale educative pentru sala de gimnastică, mobilier pentru sala profesorală, echipament IT și mobilier pentru echiparea laboratorului de informatică si pentru sălile de clasă, pentru biroul de contabilitate și pentru laboratoare. Pentru programul ”Școala Altfel” se vor achiziționa și echipamente frigorifice pentru păstrarea în siguranță a alimentelor și altele.