3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor

Masurile de crestere a eficientei energetice a cladirilor publice

Beneficiari:

Autoritatile publice centrale, precum si autoritatile si institutiile publice locale.

Vor fi eligibile pentru finantare toate tipurile de cladiri publice detinute si ocupate de autoritatile si institutiile centrale si locale, inclusiv spatii anexa de pastrare si stocare cum ar fi: spitalele, cladiri de invatamant, cladiri administrative, policlinici, penitenciare etc.

Se vor finanta:

 • Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a acesteia;
 • Reabilitarea si modernizarea instalatiilor pentru prepararea si transportul agentului termic, apei calde menajere si a sistemelor de ventilare si climatizare, inclusiv sisteme de racire pasiva, precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente si racordarea la sistemele de incalzire centralizata, dupa caz;
 • Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum;
 • Implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor energetice: achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice;
 • Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;
 • Orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice in partile comune – scari, subsol, lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc).
 • Realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2)

Masurile de crestere a eficientei energetice a cladirilor rezidentiale

Beneficiari:

Autoritatile publice locale din mediul urban in parteneriat cu asociatiile de proprietari

Se vor finanta:

 • Imbunatatirea izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planseu superior, planseu peste subsol), sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare;
 • Reabilitarea si modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – incalzire şi apa calda de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.
 • Modernizarea sistemului de incalzire: repararea/inlocuirea centralei termice de bloc/ scara; achizitionarea si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de caldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
 • Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;
 • Implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor energetice: achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice;
 • Orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice in partile comune – scari, subsol, lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc);
 • Realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2)

Extinderea / modernizarea infrastructurii de iluminat si de servicii

Beneficiari:

Autoritatile publice locale

Se vor finanta:

 • Inlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescenta cu iluminat prin utilizarea unor lampi cu eficienta energetica ridicata, durata mare de viata si asigurarea confortului corespunzator (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalatiilor electrice – stalpi, retele etc.;
 • Achizitionarea/ instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
 • Extinderea/ reintregirea sistemului de iluminat public in localitatile urbane;
 • Orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului;
 • Realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2)

Zona de acţiune:

Mediul urban

Alocare financiara pentru Axa 3:

2.214,68 mil. euro (FEDR si buget de stat)

Prioritatea de Investiții 3.1, Obiectiv specific 3.1 A – Sisteme fotovoltaice

Ghid Specific - 3 1A -Sisteme fotovoltaice

Prioritatea de investitii 3.1 C - Iluminat public

Ghid specific iluminat public - corrigendum 3

Ordin MDRAP nr.5456 din 13.08.2018

Sinteza modificari -13.08.2018

Ghid specific PI 3.1C - versiunea 20.07.2018

Ordin MDRAP nr. 5343 din data de 20.07.2018

Sinteza modificari - 20.07.2018

Ghid 3.1C - versiunea 11.04.2018

Ordin nr. 4496 din data de 11.04.2018

Sinteza modificărilor

Ghid Specific 3.1.C - versiunea 08.01.2018

Ordin MDRAPFE nr. 27 - 08.01.2018

Ghid specific 3.1 C – Iluminat public - consultare publica_02.05.2017

Prioritatea de investitii 3.1 B - Cladiri publice

Ordin MDRAP nr 4760 din 8 mai 2018

Ghid specific 3.1 B - versiuna 8 mai 2018

Ghid specific 3.1.B la 19.12.2017

Sinteza modificari Ghid specific 3.1.B - 19.12.2017

Ordin MDRAPFE nr. 7189 din 19.12.2017

Ghid Specific 3.1.B_27.07.2017

Ordin MDRAPFE nr. 3802_27.07.2017

Ghid specific 3.1.B versiunea 26 mai 2017

Ordin 3114 din 26.05.2017

Sinteza modificari_26 mai 2017

Exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor

Ghid specific 3.1 B Cladiri publice - versiunea 14.04.2017  

Ordin 3432 din 09.03.2017- Aviz PI 3.1B

Ordin 2724 din 14.04.2017

Ghid specific 3.1.B - versiunea 27.03.2017 

Update versiune oct.2016: Modificare formă contract finanțare 20 dec. 2016

Ghid specific 3.1 B - versiune supusa consultarii publice 28.07.2016

Centralizator raspunsuri Ghid specific 3.1B – 23.02.2017

Prioritatea de investitii 3.1 A - Cladiri rezidentiale

Ghid specific 3.1 A versiunea 21.03.2017

Ghid specific 3.1 A Clădiri rezidențiale – versiunea 15.03.2016 

Sinteza principalelor modificări Ghid specific 3.1A – 23.06.2016

Ghid Specific 3.1.A versiunea 23.06.2016

Ghid specific 3.1 A - versiunea octombrie 2016

Centralizator Intrebari-si-raspunsuri-3.1-A-Cladiri-ianuarie 2016

Prioritatea de investitii 3.1 A - Cladiri rezidentiale Apel 2

Ghid specific 3.1 A, apel 2 - versiunea 27.07.2017

Ordin MDRAPFE nr. 3801_27.07.2017

Prioritatea de investitii 3.1 A - Cladiri rezidentiale Apel 3

Ghid_specific_3.1.A_versiunea 14.02.2020_Apel_3

Ordin MLPDA_nr._1083_din_14.02.2020