Clarificare privind modul de selecție a proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020

Evaluarea și selecția proiectelor în cadrul Programului Operațional Regional se realizează preponderent într-un sistem competitiv. ADR Centru vine în sprijinul solicitanților de finanțare în cadrul POR 2014-2020 prin explicarea principiilor aplicabile în cadrul apelurilor competitive, comparativ cu cele necompetitive.