Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Regional 2014-2020

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/ 2013 privind implementarea Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI), in termen de trei luni de la data notificarii privind decizia Comisiei de adoptare a programului operational, se constituie comitetul de monitorizare a implementarii programului operational.

Comitetul de monitorizare se reuneste cel putin o data pe an. Acesta:

  • examineaza implementarea programului si progresele inregistrate in indeplinirea obiectivelor acestuia;
  • este consultat si, daca considera ca este cazul, emite un aviz cu privire la orice modificare a programului propusa de autoritatea de management;
  • poate adresa observatii autoritatii de management in ceea ce priveste implementarea si evaluarea programului, incluzand actiuni legate de reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari;
  • monitorizeaza actiunile intreprinse ca urmare a observatiilor sale.

 Comitetul de monitorizare este compus din:

  • reprezentanti ai autoritatilor competente ale statului membru si ai organismelor intermediare;
  • reprezentanti ai autoritatilor regionale si locale competente, autoritatilor urbane si ale altor autoritati publice competente;
  • parteneri economici si sociali, organisme relevante care reprezinta societatea civila, inclusiv parteneri in domeniul protectiei mediului, organizatii neguvernamentale si organisme insarcinate cu promovarea integrarii sociale, egalitatii de gen si nediscriminarii.

 Comitetul de monitorizare este prezidat de un reprezentant al autoritatii de management.