Consultare publică pentru Ghidul specific aferent parcurilor științifice și tehnologice

AMPOR a lansat spre consultare publică, în data de 12.06.2017, Ghidul specific aferent Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice, a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Prin intermediul acestei Operațiuni vor fi sprijinite investiții pentru crearea și dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice, în concordanţă cu Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare și a documentelor regionale de specializare inteligentă, respectiv:

  • crearea şi dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice, respectiv, construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente și software necesare;
  • achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele oferite de angajații parcurilor științifice și tehnologice).

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail regio@mdrap.ro, până la data de 27.06.2017, ora 17.00. La acestea se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menționat, dacă va fi cazul.

Nu se va răspunde punctual la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, mai exact privind respectarea criteriilor de conformitate/ eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții de finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.