Fonduri europene pentru eficientizarea consumurilor și reducerea emisiilor poluante atât la clădirile de locuințe cât și în domeniul mobilității urbane

Noi lansări de apeluri de proiecte finanțabile prin POR 2014-2020 în Regiunea Centru

Peste 100 de milioane euro fonduri nerambursabile sunt disponibile la nivelul Regiunii Centru pentru finantarea proiectelor ce urmaresc cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale (blocuri de locuinte), indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari, precum si pentru imbunatatirea mobilitatii urbane, prin reducerea consumurilor si a emisiilor poluante. Este vorba despre doua apeluri de proiecte finantabile cu fonduri europene prin POR 2014-2020, care urmaresc eficientizarea consumurilor si transformarea municipiilor si oraselor in zone mai putin poluante.

Prioritatea de Investitii 3.1A a fost lansata in martie 2016 si, pentru ca nu a fost contractat decat un singur proiect, in judetul Harghita, a fost lansat un nou apel de proiecte la nivelul Regiunii Centru, cu o alocare financiara de 60,66 milioane euro, din FEDR si Bugetul de Stat. Cererile de finantare pe acest apel al prioritatii pentru reabilitarea termica a blocurilor, se vor depune de catre Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) din mediul urban, respectiv primariile de orase si municipii, fiind elaborate in parteneriat cu Asociatiile de proprietari. O cerere de finantare depusa poate solicita minim 100.000 euro, iar valoarea maxima eligibila a unui proiect nu poate depasi valoarea de 5 milioane euro. Din valoarea totala a proiectului, prin POR 2014-2020 se vor finanta 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, diferenta de 40% fiind asigurata de catre primarii si Asociatiile de proprietari beneficiare. O cerere de finantare poate include un numar maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind o „componenta” in cadrul proiectului, dar o primarie care se incadreaza in conditiile de eligibilitate prevazute in prezentul ghid, poate depune mai multe cereri de finantare. Sunt eligibile blocurile de locuinte construite intre 1950 si 1990, iar proiectele trebuie sa urmareasca reducerea consumului de agent termic si, in final, a poluarii urbane.

Prin Prioritatea de Investitii 3.2 din cadrul POR 2014-2020 se urmareste reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane, prin pregatirea si implementarea unor Planuri de Mobilitate Urbana Durabila. Obiectivul specific al acestei prioritati este de a sprijini acele proiecte integrate care dovedesc ca au un impact pozitiv direct asupra reducerii poluarii urbane, a emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/oraselor si al zonelor functionale ale acestora. La nivel regional este alocata suma de peste 43,9 milioane euro pentru pregatirea acestor proiecte, in conditiile in care o cerere de finantare depusa va avea o valoare de minim 500.000 euro. Pe aceasta prioritate valoarea maxima eligibila a unui proiect nu poate depasi valoarea de 5 milioane euro pentru orasele/municipiile cu o populatie sub 20.000 de locuitori si respectiv 10 milioane euro pentru orasele/municipiile cu o populatie de peste 20.000 de locuitori. Rata de cofinantare asigurata de beneficiarii acestor proiecte este de 2%.

Punctul de plecare in identificarea acestor proiecte se va regasi in analizele pe care UAT trebuie sa le pregateasca si sa le includa in Planurile de Mobilitate Urbana Durabila ale municipiilor si oraselor, sau elaborate la nivel de zone periurbane/metropolitane. PMUD reprezinta o strategie de transport in cadrul careia pot fi pregatite pachete integrate de proiecte finantabile din diverse surse.

Solicitantii care se incadreaza in conditiile de conformitate si eligibilitate prevazute in ghidul de finantare lansat azi la Hotel Parc din Alba Iulia pot depune mai multe cereri de finantare integrate in cadrul acestei prioritati. Investitiile propuse prin proiecte de mobilitate urbana ar trebui sa vizeze arealele din orase/municipii cu niveluri de emisii de echivalent CO2 ridicate, generate de transportul rutier de la nivel urban, inclusiv zonele cu trafic aglomerat si sa determine, in principal, imbunatatirea transportului public de calatori, inclusiv cu moduri nemotorizate de transport, reducerea traficului rutier si a emisiilor de gaze cu efect de sera din aceste areale, prin descurajarea utilizarii autoturismelor personale. Astfel, se va avea in vedere ca participantilor la traficul rutier initial cu automobilul privat sa li se creeze conditiile adecvate pentru a se orienta catre transportul public urban de calatori si/sau catre modurile nemotorizate de transport (mersul cu bicicleta si pe jos), devenite mai atractive/eficiente prin masurile/activitatile implementate prin proiect/proiecte complementare.

Contractarea proiectelor pe aceste prioritati de investitii se va face pe principiul ”primul venit, primul servit”. Cei interesati de depunerea de proiecte au la dispozitie suficient timp, deoarece al doilea apel de proiecte PI 3.1A pentru reabilitarea blocurilor este deschis depunerii de proiecte intre 28.08.2017, ora 10.00 si 28.02.2018, ora 10.00, iar apelul de proiecte privind mobilitatea urbana in municipii si orase care nu sunt resedinte de judet, respectiv PI 3.2, va fi deschis din 20.09.2017 pana in 20.03.2018, ora 12.00.

Conform ghidurilor specifice, publicate pe site-ul www.regio-adrcentru.ro, Sectiunea Ghiduri 2014-2020 / Ghiduri deschise depunerii de proiecte, cererile de finantare se vor depune prin aplicatia electronica MySMIS. Prezentarile sustinute in cadrul evenimentului pot fi descarcate de pe aceeasi pagina, Sectiunea Comunicare / Prezentari si materiale evenimente.

Alte informatii utile:

Ce tipuri de activitati vor fi finantate prin Prioritatea de Investitii 3.1A:

 • imbunatatirea izolatiei termice si hidroizolare a anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planseu superior, planseu peste subsol), sarpantelor, inclusiv masuri de consolidare;
 • reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic – incalzire si apa calda de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinte, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.
 • modernizarea sistemului de incalzire: repararea/inlocuirea centralei termice de bloc/scara; achizitionarea si instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de caldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
 • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;
 • implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor energetice: achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice;
 • orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice in partile comune – scari, subsol, lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Ce tipuri de activitati vor fi finantate prin Prioritatea de Investitii 3.2:

P.M.U.D. urmareste atingerea a 5 obiective principale (transformate in cuprinsul P.M.U.D. in criterii de analiza a impactului actual si viitor al mobilitatii), inclusiv reducerea impactului asupra mediului, respectiv:

 • Imbunatatirea eficientei si rentabilitatii transportului de persoane si marfuri („eficienta economica”);
 • Reducerea necesitatilor de transport motorizat, a poluarii aerului si a poluarii fonice, a emisiilor de gaze cu efect de sera si a consumului de energie („impactul asupra mediului”);
 • Asigurarea unui nivel optim de accesibilitate in cadrul localitatii („accesibilitate”);
 • Imbunatatirea sigurantei si securitatii in circulatie („siguranta”);
 • Imbunatatirea atractivitatii si calitatii mediului urban („calitatea vietii”).

Investitiile propuse prin proiecte de mobilitate urbana ar trebui sa vizeze arealele din orase/municipii cu niveluri de emisii de echivalent CO2 ridicate, generate de transportul rutier de la nivel urban, inclusiv zonele cu trafic aglomerat si sa determine, in principal, imbunatatirea transportului public de calatori, dar si a modurilor nemotorizate de transport, reducerea traficului rutier si a emisiilor de gaze cu efect de sera din aceste areale, prin descurajarea utilizarii autoturismelor personale. Astfel, se va avea in vedere ca participantilor la traficul rutier initial cu automobilul privat sa li se creeze conditiile adecvate pentru a se orienta catre transportul public urban de calatori si/sau catre modurile nemotorizate de transport (mersul cu bicicleta si pe jos), devenite mai atractive sau mai eficiente prin masurile/activitatile implementate prin proiect/proiecte complementare.

In acest caz, este de mentionat faptul ca solicitantii de finantare vor trebui sa demonstreze si sa cuantifice contributia investitiilor propuse la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, respectiv reducerea emisiilor de echivalent CO2, provenite din reducerea transportul rutier din arealul de influenta al proiectului, fara a determina, transferarea acestuia in alte areale ale orasului/municipiului.

Pe langa masurile privind infrastructura, emisiile de echivalent CO2 pot fi ameliorate si printr-o serie de masuri operationale si organizationale, identificate incepand din Planurile de Mobilitate Urbana Durabila. Pentru anumite investitii asupra componentelor sistemelor de transport public urban de calatori puse la dispozitia operatorului de transport public, va fi necesar ca, intre autoritatea locala competenta si operatorul de transport sa se incheie un contract de servicii publice referitor la darea in administrarea a prestarii serviciului. De asemenea, in cazul proiectelor depuse de parteneriate dintre unitati administrativ-teritoriale pentru realizarea investitiilor comune in sisteme de transport public de calatori, va trebui probata existenta unei asociatii de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciul de transport public zonal de calatori, in care UAT partenere sunt membre si careia acestea sa-i mandateze incheierea contractului de servicii publice cu operatorul de transport. Aceste aspecte au fost dezbatute intr-o intalnire de lucru organizata de ADR Centru la inceputul lunii iulie a.c., tot la Alba Iulia, alaturi de specialistii JASPERS in Romania.