Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a transmis modelul standard al Anexei 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

ANEXA-4-la-contractul-de-finantare.docx