Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi

Instrucțiunea 13/05.09.2016 referitoare la cererile de finanțare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri (2.1.A – Microîntreprinderi)

În data de 05.09.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instrucțiunea nr. 13 referitoare la derularea etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC si PDR-uri (2.1.A – Microîntreprinderi), după cum urmează:

„Data de la care se calculează termenele de demarare a etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare se suspenda până la 16.09.2016, inclusiv.”