Lansare apel de proiecte pentru mobilitatea urbană în municipiile reşedinţă de județ

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat varianta finală a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate din cadrul Axei Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de Investiții 4.1 – Mobilitate urbană a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul nefinalizat reprezintă un proiect care poate conține mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activități şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puțin unul dintre acestea. În acest caz, minimum un contract de execuție de lucrări sau un acord-cadru de furnizare/ de servicii de modernizare a tramvaielor, după caz, trebuie să fie semnat şi în perioada de valabilitate la data depunerii cererii de finanţare, pentru cel puțin un element fizic/ o componentă/ un articol/ o activitate din cererea de finanţare. Îndeplinirea acestui criteriu se va realiza cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat referitoare la „demararea lucrărilor” pentru activitățile prevăzute în secțiunea 3.2.1 a Ghidului specific.

În situația în care contractul de lucrări încheiat presupune proiectare şi execuție, la data depunerii cererii de finanţare trebuie să se depună minimum proiectul tehnic recepționat, în caz contrar proiectul va fi respins de la finanţare.

Acest apel reprezintă a doua etapă a procesului de selectare a proiectelor nefinalizate aferente acestea Priorități de Investiții. Prima etapă a procesului, respectiv cea de selectare a fișelor pentru proiecte nefinalizate de Autoritatea Urbană, este detaliată în cadrul Documentului cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile, cu modificările și completările ulterioare.
În cadrul apelului de proiecte vor fi finanțate investiţii pentru îmbunătățirii transportului public urban de călători – achiziționarea de mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de călători și investiții în infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători, investiții destinate transportului electric și nemotorizat, cât și alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană.

Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 09.07.2018, ora 12.00 – 09.10.2018, ora 12.00, prin intermediul aplicației electronice MySMIS. Valoarea minimă eligibilă a unei cereri de finanțare este de 500.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă pentru o cerere de finanțare ce conține activități complementare privind, minimum, componente de infrastructură de transport public de călători  şi mijloace de transport public este de  25 mil. euro. În cazul cererilor de finanțare cu alte tipuri de activități (altele decât cele complementare privind, mimimum, componente de infrastructură de transport public de călători şi mijloace de transport public), valoarea maximă eligibilă este de 20 mil. euro. Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro utilizat și pentru apelul cu numărul POR/2017/4/4.1/1, respectiv 1 euro=4,5744 lei.

Alocarea financiară pentru Regiunea Centru este de 71,70 mil euro (FEDR + buget de stat). Această alocare a fost stabilită prin aplicarea procentului de 50% la valoarea alocării financiare inițiale aferente Obiectivului specific 4.1. Fiecare municipiu reşedinţă de judeţ eligibile îşi poate stabili alocarea financiară pentru acest apel, având în vedere procentul de 50% menționat mai sus și sumele rezultate pentru Obiectivul specific 4.1, din protocolul negociat şi semnat la nivel regional între municipiile reşedinţă de judeţ sau din Anexa 1 la Documentul-Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile – Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, după caz.

Sinteza principalelor completări ale Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate față de Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 (versiunea consolidată din martie 2018) este prezentată în documentul cu același nume, anexat Ghidului specific.