Lansare regională a apelului de proiecte din cadrul POR 2014-2020, destinat gestionării inteligente și eficiente a energiei utilizate pentru iluminat public

Aproape 40 de reprezentanți ai administrației publice locale și consultanți din Regiunea Centru au participat azi la sesiunea de informare organizată de ADR Centru, la sediul Consiliului Județean Sibiu, pentru lansarea regională a apelului de proiecte pe Priorității de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public, a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Apelul dedicat investiţiilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice a lansat la nivel național odată cu publicarea Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI, aferent Priorității de Investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. În vederea maximizării numărului de proiecte depuse spre finanțare pe acest obiectiv specific al programului REGIO 2014-2020, dar și pentru îmbunătățirea gradului de cunoaștere și clarificare a aspectelor specifice din cadrul Ghidului Solicitantului, a fost organizată această sesiune de lansare și informare. În cadrul întâlnirii au fost prezentate condițiile de finanțare aplicabile în cadrul apelului, aspecte generale privind utilizarea aplicației MySMIS, precum și noile regulile de identitate vizuală, valabile începând cu luna februarie 2018, pentru toate proiectele care utilizează resurse nerambursabile din cadrul POR 2014-2020. De asemenea, participanții au discutat cu reprezentanții ADR Centru despre aspecte punctuale din cadrul proiectelor care vor viza îmbunătățirea modului în care poate fi utilizată energia pentru iluminat public, fiind acordate răspunsuri la întrebările formulate de cei prezenți pe temele menționate.

În cadrul acestui apel de proiecte solicitanți eligibili pot fi doar unitățile administrativ teritoriale din mediul urban, definite conform Legii nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 18 februarie – 18 august 2018, iar valoarea finanțării nerambursabile trebuie să se încadreze între 100.000 și 5 milioane euro, la un curs prestabilit de 4,652 lei/euro. Alocarea regională totală pentru acest apel de proiecte este de 11,92 milioane euro, din care 10,14 milioane euro reprezintă sursa externă din cadrul FEDR. Activitățile care pot fi finanțate în cadrul acestui apel de proiecte includ în mod obligatoriu achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune a iluminatului public, precum și montarea/înlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrică, în vederea utilizării unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător. Pot să fie finanțate activități de creare, extindere, reîntregire, reabilitare și modernizare sisteme de iluminat public urban, inclusiv utilizarea surselor regenerabile de energie, reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele etc.

Ghidul Solicitantului de finanțare și alte detalii privind Prioritatea de Investiții 3.1C – Iluminat public, pot fi regăsite pe site-ul www.regio-adrcentru.ro, secțiunea Prezentare Program 2014-2020 / Axa Prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”. Alături de acest material sunt și prezentările susținute în cadrul evenimentului de la Sibiu.