Modificarea ghidului solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, aferent Priorității de Investiții 4.1 – Mobilitate urbană a POR 2014-2020.

Principalele modificări din cadrul noii versiuni a Ghidului specific sunt următoarele:

  • Pentru dovedirea dreptului de proprietate publică se vor prezenta Hotărârea Guvernului sau extrasul de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, cel mai târziu în termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare;
  • Includerea posibilității încheierii Acordurilor-cadru de parteneriat privind colaborarea între administrațiile bazinală de apă şi solicitanții de finanţare reprezentați de UAT municipiul/ orașul/ județul/ comuna, în cazul în care proiectul prevede executarea unor lucrări de construire pe albiile şi/ sau pe malurile apelor;
  • Extinderea termenului de depunere a proiectelor cu activități complementare finanțabile prin Obiectivul specific 4.1, până cel târziu la data şi ora de închidere a apelului de proiecte;
  • Reducerea punctajului minim din etapa de evaluare tehnică şi financiară la 50 de puncte.