Nou POL de dezvoltare economică în Regiunea Centru ce va fi realizat prin fonduri REGIO

Oferta economică a Municipiului Brașov se extinde

Primul contract din Regiunea Centru cu finanțare prin Programul Operațional Regional în perioada 2014-2020, ce acordă fonduri nerambursabile dezvoltării unui incubator de afaceri, a fost semnat azi la sediul ADR Centru. Dezvoltarea unui Incubator de Afaceri Sectorial în Construcții (IASC) se va realiza cu un buget total de 29,25 milioane lei, din care 17,29 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă alocată prin programul Regio. Contractul care dă semnal verde primirii fondurilor solicitate și începerii lucrărilor a fost semnat de către doamna Cristina Chiciudean, administrator al SC Paledris SRL și domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Un incubator de afaceri se bazează pe un parteneriat între diferite tipuri de actori locali din sectorul privat și sectorul public. Aceste entități își reunesc eforturile pentru a oferi servicii profesionale diverse IMM-urilor, în cadrul unui teritoriu cu potențial antreprenorial, cu scopul de a crea și dezvolta noi activități independente în sectorul privat. Incubatorul de Afaceri are ca scop înființarea unui mediu propice și durabil pentru afacerile aflate la început de drum și pentru cele care se ocupă cu inovarea. Ca în orice domeniu, primii ani din viața unei firme sunt cei mai importanți. Prin această nouă structură de afaceri pe care o susținem, sprijinim construirea unui mediu sănătos unde incubarea afacerilor va asigura servicii și logistică pentru prevenția eșecului afacerilor în perioada de început a activității. Pe termen lung, aceste afaceri ce vor crește în acest incubator se pot extinde și vor oferi noi locuri de muncă”, a declarat Simion Crețu Director general ADR Centru.

Structura bugetului:

Din valoarea totală a proiectului de 29.258.350 lei, suma de 17.292.428 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă alocată (70,81% din valoarea eligibilă a proiectului), respectiv 3.723.606 Euro. Fondurile nerambursabile alocate provin din bugetul Regiunii Centru alocat prin Prioritatea de investiții 2.1B a Programului Operațional Regional 2014-2020, unde este disponibil pentru accesare un buget de 77,25 milioane lei fonduri nerambursabile. Acesta este primul contract semnat la nivel regional, din cele 7 proiecte aflate în procedura de evaluare.

 Ce se va realiza din fondurile proiectului:

Prin proiect se vor construi șase hale identice ca si dimensiuni și funcțiuni, care sunt destinate firmelor din domeniul construcțiilor, fiecare hală incubând câte 4 firme. Structura halelor a fost proiectată pe baza nevoilor identificate, având toate dotările necesare dezvoltării firmelor care activează în  construcții. Pe lângă cele șase hale, se va mai construi o hală de școlarizare și depozitare echipamente, în care se vor derula o parte din serviciile suport asigurate prin incubare, respectiv programele de formare și training. Tot în această hală, firmele incubate vor avea la dispoziție spații suplimentare pentru depozitare, dar și  echipamentele specifice sectorului, accesul la tehnica de lucru fiind una dintre cele mai stringente nevoi identificate în domeniu.

Cele șase hale vor avea dimensiuni și funcțiuni identice. Fiecare hală va avea o suprafață de 855 mp – amprenta la sol, 1110 mp – suprafață desfășurată, cu parter și etaj. Spațiul destinat birourilor va fi dotat cu mobilier și are o suprafață de 180 mp/nivel. La parter vor fi câte 2 birouri de câte 35 mp în care vor exista 2 calculatoare, precum și un spațiu comun dedicat unei săli de întâlniri, oficiu, spațiu tehnic, toalete. La etaj vor fi câte 2 birouri a câte 50 mp fiecare, sală de ședințe, dușuri și vestiare cu acces comun. Fiecare firmă incubată va avea acces la un spațiu de depozitare de 150 mp. Hala de școlarizare și depozitare cu echipamente va avea la parter o secție de școlarizare practică de 180 mp, dotată cu aparate și instrumente de lucru necesare școlarizărilor practice, grup sanitar. Pentru această hală sunt prevăzute mai multe echipamente specifice domeniului construcțiilor: un pod rulant pentru manipularea echipamentelor mari, un stivuitor cu sarcina de 3,5 tone, banc de lucru, cărucior mobil cu scule, betonieră etc. Vor mai fi construite zone anexă unde va funcționa un restaurant, vor fi birourile administrative și o sală conferințe, totul pe 180 mp amprenta la sol și 540 mp suprafață desfășurată, iar zona de colectare selectivă a deșeurilor va avea 270 mp amprentă la sol.

În cadrul incubatorului firmele vor mai beneficia și de următoarele servicii, în funcție de perioada de găzduire:

– pre-incubare: asistență administrativă, secretariat, evaluare, instruire pe competențe specifice, consultanță în management și gestiune financiară;

– incubare: consiliere managerială, planificare strategică, consultanță financiară și resurse umane, asistență juridică, servicii de promovare, consiliere financiar-contabilă;

– post-incubare: consultanță în gestiunea afacerii, introducerea inovațiilor și creșterea vânzărilor.

Cine va implementa proiectul:

I.A.S.C va fi administrat de GREAT PEOPLE INSIDE SRL, o firmă cu o experiență în administrarea incubatoarelor, consultanță și formare. Asociatul majoritar (deținător a 55% din întregul capital al societății) și manager al incubatorului, domnul Doru Dima, este doctor în psihologia muncii și organizațională, antreprenor și manager cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul Resurselor Umane.

Unde se va realiza investiția:

Investiția este localizată în județul Brașov, la ieșirea din Municipiul Brașov spre Feldioara, pe strada Livezii, nr. 28. Terenul în suprafața de 19.586 mp, se afla în proprietatea SC PALEDRIS SRL.

Când se va finaliza proiectul:

Până în 30/06/2022,  administratorul estimează că va finaliza construcția întregului ansamblu de clădiri, prin care va oferi infrastructura și toate serviciile suport necesare pentru dezvoltarea ecosistemului antreprenorial sectorial din Regiunea Centru.