Sedinte CRESC Centru

CRESC Centru isi desfasoara activitatea in sedinte ordinare, organizate trimestrial, sau in cazuri deosebite, prin sedinte extraordinare.

Detalii

Lista firme de consultanta

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitatea sa de Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operational Regional in Regiunea Centru, a considerat important si util sa vina in intampinarea nevoilor potentialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiune, prin realizarea acestei baze de date cu organizatiile care desfasoara activitati privind elaborarea de proiecte, studii de fezabilitate si […]

Detalii

CRESC Centru – Prezentare

Comitetul Regional de Evaluare Strategica si Corelare Centru reprezinta organismul consultativ in cadrul caruia sunt discutate si analizate prioritatile de investitii publice la nivel regional, cu finantare din fonduri comunitare sau bugete locale, in vederea atingerii obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii. CRESC Centru este alcatuit din 24 de membri, 12 sunt reprezentanti ai autoritatilor […]

Detalii