Instructiunea nr. 125 a AM POR din data de 13.01.2015

AM POR a emis Instructiunea nr. 125/16.01.2015 privind modificarea prevederilor Manualului de proceduri MIII/AMOI, Editia 2, Revizuirea 10. Instructiunea AMPOR nr. 125/13.01.2015 are caracter exceptional, aplicandu-se doar DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, Apel 2014.

Detalii

Instructiunea nr. 123 a AM POR din data de 15.12.2014

AM POR a emis Instructiunea nr. 123/15.12.2014 privind suspendarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013 in perioada 23.12.2014 – 31.12.2014 in ceea ce priveste verificarea conformitatii administrative, a eligibilitatii, evaluarea tehnica si financiara, inclusiv efectuarea vizitelor la fata locului din etapa precontractuala.

Detalii

ANRMAP – Ghid de bune practici in domeniul achizitiilor publice aferent proiectelor finantate din instrumente structurale

In conformitate cu informatiile publicate pe site-ul www.anrmap.ro, persoanele interesate de obtinerea unui exemplar al “Ghidul de bune practici in domeniul achizitiilor publice finantate din instrumente structurale”, elaborat si tiparit in cadrul proiectului “Sprijin pentru factorii implicati in gestionarea instrumentelor structurale in vederea optimizarii sistemului de achizitii publice”, o pot face completand formularul de solicitare […]

Detalii

Instructiunea nr. 118 a AM POR din data de 27.02.2014

Instructiunea nr. 118/27.02.2014 completeaza Manualul de Proceduri PO/XVI/OI, Procedura de Monitorizare a proiectelor finantare prin Programul Operational Regional, Editia III, prin introducerea unui nou capitol V – Verificarea indeplinirii obiectivelor si indicatorilor proiectelor cu finantare POR (Axele 1 – 5). Aceasta completare a procedurii a fost determinata de recomandarea Autoritatii de Audit, potrivit careia, la […]

Detalii

Instructiunea AM POR nr. 115 din 10.12.2013 privind suspendarea partiala a activitatii POR in perioada 23.12.2013 – 03.01.2014 prin Programul Operational Regional

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, a emis Instructiunea nr. 115/ 10.12.2013 cu privire la suspendarea partiala a activitatii POR in perioada 23.12.2013 – 03.01.2014 prin Programul Operational Regional. In perioada 23.12.2013 – 03.01.2014 activitatile legate de verificarea conformitatii administrative, eligibilitatii, de evaluare tehnica si financiara, precum si vizitele precontractuale aferente proiectelor depuse in […]

Detalii