Instructiunea nr. 113/28.10.2013 al AM POR

Instructiunea nr. 113/28.10.2013 privind aplicarea Ordinului MFE nr. 1120/2013 pentru aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta” se aplica domeniilor majore de interventie 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3. Din data de 22.10.2013 toti beneficiarii privati ce implementeaza proiecte de finantare din POR au obligatia aplicarii […]

Detalii

Ordin nr. 1120/15.10.2013, privind modificarea si aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergentă

Ordin nr. 1120/15.10.2013, privind modificarea si aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergentă La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaÅ£i de proiecte finanÅ£ate din instrumente structurale, obiectivul "ConvergenÅ£ă", publicat în […]

Detalii

Modificare in clasificatia indicatorilor privind finantele publice cu privire la recuperarea corectiilor financiare in conformitate cu OG 14/ 2013

Modificare in clasificatia indicatorilor privind finantele publice cu privire la recuperarea corectiilor financiare in conformitate cu OG 14/ 2013 – privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecÅ£iilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaÅ£ia din domeniul achiziÅ£iilor publice. Ministerul Finantelor Publice a comunicat prin […]

Detalii

Circulara nr. 388021/16.09.2013 emisa de Directia Generala Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice privind deschiderea conturilor de trezorerie pentru beneficiarii privati, aferent mecanismului decontarii cererilor de plata

In scopul aplicarii prevederilor art. 17.4 alin(2) din OUG nr. 64/2009, cu privire la mecanismul decontarii cererilor de plata, pe numele tuturor beneficiarilor de proiecte din instrumente structurale in cadrul programelor operationale, cu exceptia beneficiarilor prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3.1) din OUG nr. 64/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se deschide contul […]

Detalii

Seminar de informare a beneficiarilor de finantare nerambursabila

In perioada 15.07.2013 – 16.07.2013, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru organizeaza doua seminarii de informare a beneficiarilor cu privire la stadiul implementarii Programului Operational Regional, dezbaterea problemelor intampinate si modalitati de rezolvare a acestora pentru implementarea cu succes al programului.

Detalii

Sondaj pentru beneficiarii Programului Operaţional Regional din Regiunea Centru

La iniţiativa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), Banca Mondială lucrează în prezent la câteva studii aprofundate care au în vedere îmbunătăţirea implementării Programului Operaţional Re-gional (POR), atât pentru perioada actuală, cât mai ales în perspectiva perioadei 2014-2020. În acest sens, experţii Băncii Mondiale au pregătit un sondaj destinat beneficiarilor POR care este implementat […]

Detalii