Procesul verbal al ședinței CRESC Centru din data de 25 noiembrie 2015