Au fost prelungite termenele de depunere pentru trei apeluri de proiecte din cadrul POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene a publicat, în data de 14 aprilie 2017, ordinele de prelungire a termenelor de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte deschise în cadrul Priorităților de Investiții 2.1A – Microîntreprinderi, 2.2 – IMM-uri și 3.1B – Clădiri publice.

Noile termene de depunere sunt următoarele:

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidurile specifice rămân neschimbate.

Modificările de termen s-au făcut după constatarea unor deficiențe la nivelul unei baze de date din componența sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor gestionat de Ministerul Administrației și Internelor, deficiențe care au avut ca rezultat dificultăți la înregistrarea în MySMIS2014 a utilizatorilor noi, identificați cu datele personale. Problemele tehnice au fost remediate în 12 aprilie.

AM POR adaugă că apelul de proiecte POR/102/2/2, aferent Priorității de Investiții 2.2 IMM-uri, nu va fi suspendat la împlinirea primelor 2 luni de depunere (respectiv în data de 23 aprilie a.c.). Eventuala suspendare a depunerii cererilor de finanțare va face obiectul unei analize la nivelul AMPOR (în ceea ce privește alocarea financiară disponibilă, evoluția procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse) și va fi comunicată, din timp, tuturor potențialilor solicitanți.