Proiectele Regio reprezintă soluția dezvoltării regionale

Numărul cererilor de finanțare depuse până în prezent reprezintă 90% din numărul total al celor din perioada precedentă, iar cele contractate acoperă mai mult de jumătate din alocarea regională. Programul Operațional Regional (REGIO) 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015, este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2013 și unul dintre programele […]

Detalii

Consultare publică pentru Ghidul specific aferent investițiilor CLLD

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat, spre consultare publică, Ghidul specific pentru apelurile de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI ȘI POR/2018/9/9.1/1/IMM, din cadrul Axei Prioritare 9 „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de Investiții 9.1 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea […]

Detalii

Coloana vertebrală a economiei, mediul privat din Regiunea Centru, finanțat cu peste 400 milioane lei fonduri nerambursabile Regio

Peste 330 de microîntreprinderi și firme din cele șase județe ale Regiunii Centru, respectiv din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, au primit fonduri nerambursabile pentru modernizarea și dotarea societăților comerciale, pentru păstrarea și crearea de noi locuri de muncă. Prin două domenii de finanțare nerambursabilă, Programul Operațional Regional 2014-2020 derulat de către ADR […]

Detalii

Consultare publică pentru Ghidul specific aferent achiziției de mijloace de transport public – POR 2014-2020, Obiectivul specific 3.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat, spre consultare publică, Ghidul specific pentru apelul de proiecte privind achiziția de mijloace de transport public, din cadrul Axei Prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor […]

Detalii

Lansare apel de proiecte pentru entitățile de inovare și transfer tehnologic

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat varianta finală a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.A./1, din cadrul Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de Investiții 1.1, Operațiunea A – Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) a Programului Operațional Regional 2014-2020. […]

Detalii

S-a modificat Ghidul Specific pentru apelul dedicat Iluminatului Public

În data de 20.07.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modifi-care și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiec-te cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Pri-oritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, în cadrul Programului Operaţional […]

Detalii

O nouă publicație gratuită în zona Transilvaniei

INFO REGIUNEA CENTRU, 10.000 de exemplare cu informații despre intenții și realizări din fonduri europene! Începând cu această lună, puteți citi o nouă publicație ce se distribuie gratuit în toate județele din Regiunea Centru, respectiv Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Dacă v-ați pus întrebarea ”unde sunt fondurile europene?” sau ”cum mă ajută Uniunea […]

Detalii

Fondurile REGIO atrase in Regiunea Centru, exemple de buna practica pentru dezvoltarea comunității

Parteneriat romano-moldovean in Anul Centenarului  Timp de patru zile, in perioada 17-20 iulie, o delegatie a membrilor comisiilor de specialitate de pe langa Comitetul Regional de Dezvoltare al Regiunii Centru, Republica Moldova, a vizitat mai multe obiective si proiecte Regio de succes din Regiunea Centru. Prima vizita s-a desfasurat in judetul Sibiu, in 17 iulie, […]

Detalii

Consultare publică pentru Ghidul specific aferent achiziției de mijloace de transport public

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat, spre consultare publică, Ghidul specific pentru apelul de proiecte privind achiziția de mijloace de transport public, din cadrul Axei Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de Investiții 4.1 – Mobilitate urbană a Programului Operațional Regional 2014-2020. Anterior […]

Detalii

Lansare apel de proiecte pentru parcurile științifice și tehnologice

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat varianta finală a Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.B./1, din cadrul Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de Investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST) a Programului Operațional Regional 2014-2020. Prin intermediul […]

Detalii