A fost aprobată versiunea finală a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile – Axa Prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a emis ordinul nr. 3045/ 18.05.2017, prin care a fost modificat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile din cadrul Axei Prioritare 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile” a Programului Operațional Regional 2014-2020. Principalele prevederi se referă la: […]

Detalii

Peste 23 milioane euro disponibile pentru finantarea nerambursabila a firmelor din Regiunea Centru

ADR Centru anunta ca prin Prioritatea de investitii 2.2 a Programului Operational Regional 2014-2020, incepand cu data de 23 februarie 2017, sunt disponibile spre finantare 23,90 milioane euro fondurile nerambursabile pentru dezvoltarea si modernizarea firmelor (microintreprinderi, intreprindere mica sau mijlocie) din Regiunea Centru. Orice societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMM-urilor din […]

Detalii

Seminar regional pentru informarea potentialilor beneficiari POR 2014-2020

Joi, 26 ianuarie 2017, Sala de Conferinte a Hotelului Parc din Alba Iulia va gazdui, incepand cu ora 10:00, seminarul regional de lansare a finantarilor pentru modernizarea infrastructurii sociale destinate varstnicilor. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitatea sa de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, va informa potentialii beneficiari ai apelului […]

Detalii

Clarificări privind depunerea situaţiilor financiare ale anului 2016 în cadrul apelului de proiecte 2.1A Microîntreprinderi

În data de 11 ianuarie 2017, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis clarificări privind situaţiile financiare solicitate ca anexă la cererea de finanţare aferente Apelului de proiecte 2.1.A/2016, după cum urmează: În conformitate cu Ghidul specific aferent Apelului de proiecte 2.1A/2016, se vor anexa situaţiile anuale ale solicitantului, aferente exerciţiului fiscal anterior […]

Detalii

Lansarea regională a finanțărilor pentru IMM-uri: Programul seminariilor de informare din Regiunea Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va organiza șase seminarii de informare județene pentru Prioritatea de Investiții 2.2 IMM-uri a POR 2014-2020, la care sunt invitați să participe reprezentanți ai firmelor din județele Regiunii Centru. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat, în data de 23 decembrie 2016, versiunea finală a Ghidului specific pentru […]

Detalii

A fost publicat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități

În 4 ianuarie 2017 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul  POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – ”Investiţiile în infrastructurile […]

Detalii

A fost lansat apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane vârstnice

În 27 decembrie 2016 a fost aprobat, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 […]

Detalii

A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 6.1 din cadrul POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare şi înlocuire a Anexei 6.1.5 – Formă de contract (model orientativ) la Anexa la Ordinului viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 332/2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. […]

Detalii

A fost lansat apelul de proiecte aferent Priorităţii de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice, POR 2014-2020

În 27 decembrie 2016, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a aprobat versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, […]

Detalii