A fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte aferent Priorităţii de investiţii 7.1 a POR 2014-2020 – Investitii in infrastructura de turism

AMPOR a aprobat astăzi, 21.03.2017, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, versiunea finală a  Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul  Apelului de proiecte nr. POR 2017/7/7.1/2, Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței […]

Detalii

S-a modificat Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 2.1A

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a publicat azi, 20 martie, o nouă revizuire a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea […]

Detalii

A fost redeschis apelul de proiecte pentru prioritatea de investiţii 5.2 – Îmbunătățirea mediului urban, POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în data de 14.03.2017  Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelul de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/2 – Regiuni, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultura, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea […]

Detalii

A fost revizuit Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţii 2.2 adresată IMM-urilor din cadrul POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în data de 14.03.2017, o revizuire a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/102/2/2, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de […]

Detalii

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării prin POR 2017-2020 în Regiunea Centru

Azi, 10 martie 2017, s-au întâlnit la sediul ADR Centru din Alba Iulia, potențialii solicitanți de finanțare în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 204-2020 – pentru pregătirea de investiții în promovarea transferului tehnologic. Acest eveniment a avut loc în contextul lansării la nivelul Regiunii Centru, a apelului aferent scrisorilor de intenție pentru […]

Detalii

Centralizator întrebări, observații, propuneri Ghid specific 3.1B Reabilitare termică în clădiri publice, POR 2014-2020

În 23 februarie 2017, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Centralizatorul răspunsurilor la întrebările, observațiile și propunerile aferente consultării publice privind Ghidul specific pentru Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și […]

Detalii

A fost lansat spre consultare Ghidul specific pentru apelul de proiecte adresat Incubatoarelor de afaceri

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat în data de 22.02.2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” […]

Detalii

Sprijin important pentru dezvoltarea mediului de afaceri din partea administrației publice locale, a asociațiilor profesionale și a clusterelor

Finanțarea nerambursabilă a firmelor din Regiunea Centru La ultimele trei intalniri de lucru, organizate in decurs de o saptamana de ADR Centru pentru lansarea finantarilor nerambursabile pentru IMM, prin Prioritatea de investitii 2.2 a Programului Operational Regional 2014-2020, au participat in total peste 150 de persoane, ceea ce ridica numarul total al celor interesati de […]

Detalii