S-a lansat în consultare publică Ghidul specific aferent Obiectivului Specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, POR 2014-2020

AMPOR a lansat spre consultare publică, în data de 8 ianuarie 2018, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei […]

Detalii

Se lansează apelul dedicat iluminatului public – Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C, POR 2014-2020

AMPOR a lansat în data de 08.01.2018 varianta finală a Ghidului specific aferent Axei Prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, a Programului Operațional Regional 2014-2020. Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt unitățile administrativ teritoriale din mediul […]

Detalii

Avizul Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 10 – Infrastructura educațională

Pentru accesarea Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10 – Infrastructura educațională, Obiectivele specifice 10.1 și 10.2 este necesară obținerea Avizului Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea investiției. Pe această cale vă informăm că a fost emis Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5692/ 21.12.2017 privind constituirea unei comisii pentru acordarea Avizului Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării […]

Detalii

A fost prelungit termenul de depunere al proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/8.3/C/1, Grup vulnerabil: copii

În 27.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, aferent […]

Detalii

Se lansează apelul pentru IMM-uri dedicat implementării unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu entitățile de transfer tehnologic – Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C, POR 2014-2020

AMPOR a lansat în data de 21.12.2017 varianta finală a Ghidului specific aferent Axei Prioritare 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C – Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu ITT, a Programului Operațional Regional 2014-2020. Solicitant eligibil poate fi o întreprindere care se încadrează […]

Detalii

Microîntreprinderile din Regiunea Centru se dezvoltă cu fonduri nerambursabile derulate de ADR Centru

Finalul anului 2017 aduce o mare efervescență în activitatea microîntreprinderilor din Regiunea Centru, care au semnat contracte de finanțare pentru obținerea a maximum 200.000 euro fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor locale. ADR Centru continuă în ritm susținut activitatea de contractare a proiectelor depuse pe Prioritatea de Investiții 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea […]

Detalii

Implementarea Programului Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Centru

Implementarea în bune condiții a Programului Operaţional Regional 2014-2020, la nivelul Regiunii Centru, ceea ce înseamnă pregătirea și informarea potențialilor beneficiari, iar apoi accentuarea activităților de evaluare, contractare și implementare a proiectelor prin care se vor atinge noi indicatori pentru dezvoltarea Regiunii Centru, au fost obiectivele prevăzute în contractul de finanţare Cod SMIS 101114, semnat […]

Detalii

Eveniment de final de an și concluzii ale implementării Programului REGIO

În 19 decembrie 2017, s-a prezentat bilanțul pe POR 2014-2020 în Regiunea Centru Conferința regională privind implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020, organizată de ADR Centru, a avut loc în 19.12.2017 la Alba Iulia și peste 50 de persoane au participat la acest eveniment. Rezultatele obținute prin acest program de finanțare nerambursabilă, modificările prevăzute pentru anul […]

Detalii

Programul Operațional Regional asigură dezvoltarea Regiunii Centru

Regio 2007-2013 s-a încheiat.  Continuăm să investim pentru viitor, prin Regio 2014-2020!  Număr de proiecte POR 2014-2020 depuse: 979 Valoare totală a proiectelor depuse: peste 5,8 miliarde lei Număr de proiecte contractate: 92 Număr de proiecte în precontractare: 134 Valoare fonduri nerambursabile atrase, prin proiectele contractate și aflate în precontractare: peste 1,4 miliarde lei ”Lucrăm […]

Detalii

Biserica Evanghelică din Câlnic-Alba intră în reabilitare cu fonduri nerambursabile REGIO

REABILITAREA PATRIMONIULUI CULTURAL DIN REGIUNEA CENTRU ESTE O PRIORITATE PENTRU ADR Centru. Azi, la Alba Iulia a avut loc semnarea unui important contract de finanțare din fonduri nerambursabile REGIO 2014-2020 pentru investiții în obiective istorice și culturale pentru atragerea turiștilor și susținerea comunităților locale în identificarea de noi oportunități de dezvoltare în zona rurală. Este […]

Detalii